Ved permittering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ved permittering

Dette skal du gjøre når du blir permittert fra bedriften din

1. Du må ta kontakt med NAV med en gang du mottar permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. NAV vil blant annet kreve varslingsbrevet som dokumentasjon på at du har krav på dagpenger i permitteringsperioden. Husk å gi NAV beskjed om at du er medlem av en fagforening.

2. Gi beskjed til din avdeling/fagforening i ditt fagforbund (eks fagforbundet, Fellesforbundet osv) om at du er permittert. Du finner en oversikt over fagforeningene og kontaktinformasjon på ditt fagforbunds hjemmesider.
Oversikt over LOs fagforbund finner du her: https://www.lo.no/hvem-vi-er/forbundene/

3. Du vil få tilsendt en giro der du selv må fylle inn fagforeningskontingenten hvis du ikke lager en ordning med autogiro eller liknende med fagforbundet/ fagforeningen din.

4. Gå inn på "Min side" på ditt fagforbunds hjemmeside nettsider og
kontrollér at du er registrert med riktig mobilnummer, e-post og kontonummer. Dette vil sikre at du får relevant informasjon selv om du er permittert.

5. Du kan bli tilbakekalt på jobb på kort varsel når du er permittert.

6. Du har kan ta annet arbeid mens du er permittert, men retten til dagpenger faller bort så lenge du har det.

7. Ingen veit hvor lenge denne situasjonen vil vare – ta kontakt med banken din så raskt som mulig hvis du tror du kan få problemer med økonomien.
Vi oppfordrer derfor medlemmer med LO favør Boliglån, som eventuelt skulle få betalingsutfordringer som følge av situasjonen, til å ta kontakt med sin SpareBank 1-bank så tidlig som mulig. SpareBank1-bankene er innstilt på, innenfor de rammene de rår over, å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon.

For å begrense omfanget av pandemien, ber vi om at dere bruker
telefon eller bankens digitale kontaktpunkter.

Du finner kontaktinformasjon til SpareBank1-bankene her: www.sparebank1.no

8. Hold kontakt med din tillitsvalgte sånn at du får informasjon hvis situasjonen endrer seg og følg med på www.lo.no her finnes det oppdaterte sider på situasjonen rundt Corona pandemien og hvordan en best mulig skal forholde seg i arbeidslivet.

9. Hvis du får en ny jobb etter å ha vært permittert i minst tre måneder kan du starte i denne uten oppsigelsestid, men du må ta kontakt med arbeidsplassen du er permittert fra og si opp jobben.

Les mer på:
LO
LO Viken Oslo
Arbeidstilsynet
FHI