Utlysning av økonomisk støtte til kulturtiltak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Utlysning av økonomisk støtte til kulturtiltak

LOs kulturpolitiske holdning er at kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser. Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinære driftsutgifter.

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året.

Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.

Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.

Søknadsfristen er satt til 30. juni.

Her finner du mer informasjon om Kriterier for økonomisk støtte.pdf

Les mer om Utlysning økonomisk støtte til kulturtiltak 2022.doc

Her finner du søknadsskjema kulturtiltak 2022.docx