Ung tillitsvalgt med bred erfaring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ung tillitsvalgt med bred erfaring

Sin unge alder til tross, kan Are Bergli Heier vise til et bredt og voksent engasjement som tillitsvalgt. Veien fra den lokale klubben til sentralstyret gikk overraskende raskt, forteller han.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Are gikk ut fra Borg videregående skole med to fagbrev; ett som dataelektroniker og ett som telekommunikasjonsmontør. Det var med sistnevnte kompetanse han fikk lærlingplass hos Relacom i august 2010, og siden har han vært ansatt i bedriften.

Samfunnsengasjert

- Det var en selvfølge at jeg meldte meg inn i foreningen da jeg ble lærling, og han som var tilsynsrepresentant for lærlingene var min fadder på arbeidsplassen. På den måten fikk jeg tidlig et innblikk i hvordan tillitsmannsapparatet jobbet. Jeg har alltid vært en samfunnsengasjert person, og syntes mye av dette var interessante temaer.

- Han bisto meg dessuten i et par vanskelige saker, som forsterket inntrykket av viktigheten i dette arbeidet.

Are hadde ikke mer enn bestått fagprøven og fått fast jobb da han ble spurt om å sitte i klubbstyret, og takket ja til det.

- Jeg var jo helt grønn på området, men syntes samtidig det både var smigrende og interessant. Men det var vel ikke flust av kandidater etter som jeg ble spurt, sier han med et smil.

- Jeg satt sammen med mange erfarne folk i styret, og jeg lå lavt i terrenget det første året. Det var ikke mye jeg hadde å bidra med, men sugde til meg så mye som mulig av de andres kunnskap. Således var lærekurven svært bratt.

I mars 2015 – kun 24 år gammel - inntok han ledervervet i El & It Forbundet Klubb Relacom, avdeling Østfold i mars. Året etter ble han valgt inn i ungdomsutvalget i Østfold.


Are sammen med gjengen i Klubb Relacom, som pushet ham helt opp til sentralt nivå.

Ungdomsrepresentant

- Leder i Klubb Relacom sentralt, Øivind Juul Schjetne, ville tydeligvis satse på meg, og inviterte meg med på en sosial samling med unge tillitsvalgte i Oslo og Akershus. Der fikk jeg stiftet flere bekjentskaper, og som følge av det ble jeg invitert til et landsomfattende kurs for ungdom. Året etter ble jeg valgt inn som vararepresentant i EL og IT Forbundets Sentrale Ungdomsutvalg, forteller han.

I løpet av det første året, ble det gjort suppleringer i utvalget, som førte til at Are var fast inne i juni 2017.

Samme året ble han kasserer for EL og IT Forbundet Klubb Relacom, og i april 2018 ble han klappet inn som leder for EL og IT Forbundet, Distrikt Østfold.

Da landsstyret oppnevnte valgkomiteen i desember 2018, fikk Are tillit også der.

Og om ikke alt dette skulle være nok, kan vi fortelle at han i tillegg til DSU, sitter i Teleentreprenørenes utvalg, LOs ungdomsutvalg i Østfold og utvalg for fagfornyelse av nye læreplaner 2020 – der han sitter i gruppen for revideringen av vg3 Telekommunikasjonsmontørfaget.


Are Bergli Heier deler arbeidstiden mellom Telecom og tillitsmannsoppgaver. – Det er viktig å engasjere seg i organisasjonsvirksomhet, minner han om.

Bra samarbeid med arbeidsgiver

Are trekker fram et godt samspill med sin arbeidsgiver for at det er mulig å engasjere seg på så mange arenaer. Han anser at han bruker omtrent like mye tid på jobben og som tillitsvalgtrelaterte oppgaver.

- Ingen uker er like, og jeg kjøper meg fri etter som behovet oppstår. Samtidig sørger jeg for å varsle min arbeidsgiver i god tid, slik at mitt fravær hos Relacom er forutsigbart.

Han trives godt i begge roller, og påpeker viktigheten i at unge engasjerer seg som tillitsvalgte.

- Jeg får mange gode tilbakemeldinger og takk fra folk som har stått i konflikt med sin arbeidsgiver og i nedbemanningssituasjoner. Under slike omstendigheter forstår man hvor godt det er å være organisert, hvor arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt.  Jeg blir provosert over at ansatte må streike for å få tariffavtale. Det skulle jo vært en selvfølge for alle å ha tariffavtale!

- Samtidig er det verdt å minne om at de rettighetene ikke har kommet av seg selv, og at de ikke er en selvfølge i framtiden!, minner han om


Are er innom LO-kontoret i Østfold for en prat og en kaffekopp i anledning intervjuet.

Navn: Are Bergli Heier
Alder: 28 år
Sivilstatus: Samboer
Barn: Ingen
Bosted: Hafslundsøy
Arbeid: Relacom
Fritidsinteresser: Sykler når været er pent, eller mye PC-spill
Tillitsvalgt: Leder for El & It Forbundet Klubb Relacom, avd Østfold