Ukens TV

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Med et stort hjerte for de som sliter

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver uke. Ukens tillitsvalgt er: David Andre Forsell fra Fellesorganisasjonen.

Navn: David Andre Forsell

Alder: 37 år

Sivilstatus: Gift

Barn: 2

Bosted: Sarpsborg

Arbeid: Miljøterapeut for Bufetat region øst (permisjon)

Fagforbund: Fellesorganisasjonen

Tillitsverv: Første nestleder, Fellesorganisasjonen Viken.

 

David André beskriver seg selv som ung som «en utfordring for samfunnet». Det er en av årsakene til hans sterke ønske om å utføre sosialt arbeid, forteller han. I flere år var han engasjert i hjelpeprosjekter blant ungdom i Nairobi.

 

David Andre er eldst av to søsken og vokste opp på et byggefelt på Borgenhaugen i Sarpsborg. Med skogen tett på hadde de fri tilgang til materialer for å bygge hytte, som ble en yndet boltreplass. Det samme var Isesjø, kun en kort sykkeltur unna.

- Etter hvert ble det fotball og annen organisert idrett som fylte fritiden, før jeg satset alt på innebandy i ungdomsårene, forteller han.

Skolen ble derimot en vanskelig arena under oppveksten, av naturlige årsaker.

- Jeg slet mye med på skolen på grunn av sterk dysleksi, men jeg fikk god hjelp for få det til så godt det lot seg gjøre. Det er jeg svært takknemlig for.

David Andre hadde egentlig aldri tenkt tanken på å studere på grunn av dysleksien. Men mot slutten av videregående forsto han at det likevel lot seg gjøre, trappet ned innebandysatsingen og dro til Kristiansand for å studere statsvitenskap.

Deretter valgte han treårig utdanning innen sosialt arbeid (sosionom) ved Diakonhjemmet i Oslo. Som et ledd i studiene inngikk fem måneders praksis i Nairobi på slutten av det første skoleåret. Han ble der i åtte måneder!

- Det ble et sterkt møte med ungdommer som ikke har en velferdsstat å lene seg på. Arbeidet preget meg stort, så jeg tok også sommerferien der og kom hjem til skolestarten.

Juni 2008 var han uteksaminert fra Diakonhjemmet og fikk sommerjobb ved Blå Kors-senteret i hjembyen før hans satte seg på flyet mot Kenya igjen. Her ble han fram til jul.

 

Stor fattigdom

- Jeg levde i et lite betongrom på 8 kvm og hadde begrenset tilgang på vann og et lite fungerende toalett. Likevel hadde jeg mye, mye mer enn de som jeg jobbet og omgikkes. Her var det fattigdom og enorme sosiale problemer uten det sikkerhetsnettet vi har.  

- Samtidig var det fantastisk spennende og lærerikt å jobbe med sosialt arbeid uten dette sikkernettet, og litt hjelp gjorde stor forandring i den enkeltes liv. Jeg jobbet med ungdom med stort håp og store ambisjoner, og det var flott å kunne bidra litt til av noen fikk innfridd drømmene og målene sine.

Tidlig i 2009 fikk han fast jobb hos Bufetat, men var blitt såpass grepet av det han opplevde i Nairobi at han søkte permisjon fra jobben etter et år og dro ned til fattigdommen igjen.

 

Tøft, men meningsfullt

I Bufetat ble han stasjonert i et akuttmottak for barn fra 12-18 år som var blitt hentet ut av hjemmene - med eller uten samtykke fra pårørende.

- Mange var redde og traumatiserte, og det kunne gå hett for seg. Det var til tider en utfordrende arbeidsdag, men likevel veldig meningsfullt.

David fortsatte i jobben i fem, seks år, i en periode med mye omorganiseringer i etaten. Da plasstillitsvalgte ikke lenger kunne ha vervet, ble han spurt om å overta – og takket ja på strak arm.

- Jeg har aldri vært den som har stukket meg ut og rukket hånden i været. Men jeg hadde lenge følt på frustrasjon over at ikke regelboka ble fulgt og at selvfølgeligheter ikke ble tatt opp med ledelsen. Derfor plukket jeg opp hansken.

Det ble en bratt lærekurve og mange strie tørner å stå i, men han merket fort at han trivdes med rollen. Ikke minst når det begynte å gi resultater og Hovedavtalen ble fulgt.

I mai 2015 ble han regionstillitsvalgt og ble 100 prosent frikjøp.

 

Ble leder av FO Østfold

Det samme året var FO igjennom en kongress som stemte gjennom fram store organisasjonsendringer, ikke minst at profesjonsrådene fikk mindre makt. Det første til en opprivende tid med stor splittelse, spesielt i Østfold. Mange tillitsvalgte valgte å trekke seg - og avdelingen lå nede.

Det ga åpning for nye koster.

David var en av dem.

- Jeg hadde akkurat blitt heltidstillitsvalgt i Bufetat og kontaktet valgkomiteen for og si at jeg ønsket å være med bygge opp avdelingen gjennom et styreverv.

I mars 2016 ble det valgt et nytt styre i FO Østfold, og både til David Andres og mange andres overraskelse, ble sarpingen klappet inn som leder. Det viste seg snart å være et vellykket trekk. 

 

Et godt team

- Vi fikk sammen et godt team som har jobbet sammen om og få til det beste for organisasjonen i Østfold. Det var behov for aktivitet gjennom engasjerte tillitsvalgte, og sammen klarte vi å snu skuta.

Da David Andre overtok, var det få hovedtillitsvalgte å oppdrive i fylket. I løpet av kort tid ble alle disse viktige rollene fylt i tillegg til mange dyktige plasstillitsvalgte.

- Det handler om å tørre å spørre folk og gi dem tillit og trygghet i rollen. Som tillitsvalgt får du muligheten til å gå i bresjen for å utvikle Den norske modellen for trepartssamarbeidet, minner han om.

Han satt som fylkesleder fram til nyttårsskiftet, da han ble valgt inn som første nestleder for Fellesorganisasjonen Viken.

- At vi nå blir en større enhet, vil bare gi fordeler. Det gir bedre skolering for tillitsvalgte og gjør oss mindre sårbare. Dette er jeg sikker på vil bli veldig bra!

Selv om det nå blir en del reisevirksomhet til hovedstaten, vil han fortsatt ha kontorplass i Sarpsborg, forteller han.

 

- Hvordan føler du at tillitsvervene du har kastet deg på har utviklet deg som person? 

 

- Tja hvor skal jeg starte.... Det har utviklet med veldig, ved at jeg har måtte gjøre ting langt utenfor min komfortsone, ikke minst å tale i offentlige sammenhenger. Det er jeg sikker på ikke ville ha forekommet om det ikke var for vervet.  

- Tillitsvervene kom nok på et godt tidspunkt i livet mitt, ved at noen av mine sterkere egenskaper som analytisk/strategisk tenking har fått lov til å utvikle seg.

 

- Er det store forskjeller på arbeidsoppgavene som leder for Østfold kontra som nestleder i Viken - bortsett fra mer reisevirksomhet? 

 

- Ja, det er forskjeller, men vi i FO Viken har vært dyktige og heldige og unngått noen av de fellene vi fort kunne ha ramlet i. Vi har unngått personstrid og er et team som trives med å jobbe sammen. I den nye organisasjonen får jeg mer ansvar innen organisasjon og økonomi, og mindre politikk og profesjonsfag. Og det passer meg ganske bra!

 

- Om du skulle trekke fram en sak du brenner ekstra for - hva er det? 

 

- Likelønn er et tema jeg er opptatt av, og hvorfor det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med treårig høyskole eller universitetsgrad enn andre grupper, er en verdsettelsesdiskriminering jeg ikke setter pris på. 

- Generelt er jeg opptatt av tariffpolitikk og våre rettigheter - og ikke minst lønn.

 

- Bruk nettverket!

Han forstår at mange kan føle på ensomheten som tillitsvalgt, og påpeker viktigheten av å bruke organisasjonen og nettverket som er tilgjengelig.

- Ofte ligger det en kjempejobb bak et oppnådd resultat, men som ingen ser. Det kan være litt frustrerende.

David Andre påpeker at det skal være rom for alle typer mennesker som tillitsvalgte, og at fagbevegelsen må bli flinkere til å speile befolkningen.

- Om vi rekrutterer tillitsvalgte kun fra en gruppe mennesker, får vi til slutt et legitimitetsspørsmål. Vi må kunne rekruttere fra hele bredden av befolkningen. Som tillitsvalgt handler mye om å jobbe strukturert og systematisk. Du trenger ikke like å slå neven i bordet, som jeg selv er et godt eksempel på!

 

Det vokste tidlig fram et ønske hos David Andre om å bidra til fellesskapet ved å drive sosialt arbeid og bistå de som ikke har det så godt. Det resulterte i mange års engasjement for ungdom i Nairobi for et kenyansk gatesenter.

 

 

 

David Andre har slitt med dysleksi, men har aldri latt det hindre ham i å gjøre det han brenner for. Heller ikke å ta tillitsverv. – Det har utviklet meg enormt personlig ved at jeg har måttet gå utenfor komfortsonen min, forteller han.

 

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia.