Ukas tillitsvalgt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ukas tillitsvalgt

Ukas tillitsvalgt er Klaus Lintho, han er medlem i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund og er leder av LO i Sarpsborg og Rakkestad.

 

Navn: Klaus Lintho


Fagforening: NFF avd Halden

Tillitsverv / rolle:  styremedlem i fagforeninga og leder av LO i Sarpsborg og Rakkestad

Litt om deg selv (bakgrunn, familie, privat):

Er fra Hærland i Indre Ø. Etter 5 år i Sverige flyttet jeg til Sarpsborg i 2011. Har hatt verv i LO og forbund i snart 10 år. 

Sitter i bystyret, fagforeninga på jobb, jobber turnus og er lokal LO-leder. Også har jeg to gutter på 3 og 11 år. Samboer, hund, hvitt stakittgjerde og stasjonsvogn. 

 

Hvilken sak er viktig for deg som tillitsvalgt nå?

I NFF er det å bremse og styre regjeringens nedbygging av kriminalomsorgen. Som LO-leder er det å løfte fagforeningenes saker til politisk behandling og realitetsbehandle sakene som er viktigst for dem. Vi jobber også med å styrke samarbeidet i Rakkestad


 

Hva er ditt beste fagforeningsminne?


Da jeg fikk lede kriminalomsorgens største politiske markering da vi var 200 uniformerte ansatte som sa klart i fra hva vi ønsket oss om fremtidens politiske styring av etaten. Å få holde apell foran alle disse, med plakater og samhold var noe som varmet veldig samtidig som det gav frysninger på ryggen. 

 

Hva motiverer deg som tillitsvalgt?
 Å tale vanlige arbeidsfolks sak. Å kunne løfte det som er det viktigste for den enkelte

Hva gjør du helst når du har fri?

Jeg prøver å prioritere slik at jeg får fritid nok til å følge Sarpsborg 08 og Liverpool. 

 

Har du et motto som du ønsker å dele med oss?
«Plan your work, work your plan». Det pleier jeg å si til meg selv. Kanskje jeg skal begynne å høre etter også