Travle dager for Janne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Travle dager for Janne

- Men tillitsvervet har gitt meg masse kompetanse og spennende arbeidsdager jeg ikke ville vært foruten, sier hun. Janne Halvorsen har vært gjennom mange store omstillinger og prosesser som tillitsvalgt i Orkla-konsernet. – Det går nærmest døgnet rundt når det står på som verst, og det er ofte tøffe forhandlingsrunder. Men samtidig gir denne rollen meg så mye tilbake at det er verdt innsatsen, sier hun.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Janne startet i produksjonen hos Idun i Rygge i 2001, og allerede i desember året etter ble hun valgt inn i klubbstyret.

- Jeg hadde ikke peiling på hva jeg gikk til, men jeg har alltid vært en engasjert person og ønsket å kunne påvirke min egen arbeidsplass. Derfor takket jeg ja til et styreverv.

I 2008 ble hun valgt inn i landstyret, mens hun to år senere ble hovedtillitsvalgt på eget arbeidssted og valgt inn i avdelingsstyre NNN. Deretter ballet det raskt på seg, med plass i Orkla Foods Norges representantskap, bedriftsforsamlingen i Orkla ASA, LO-representantskapet i Orkla ASA, Kontaktutvalget i Orkla Foods, Orklas faglige representantskap, hun ble valgt inn i et europeisk samarbeidsutvalg i Orkla (European Works Council, EWC), og ikke minst: inn som ansattes representant i styret i Orkla ASA.

Nå har hun også, etter anmodning fra Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), blitt veileder på NNN sine kurs der forbundssekretærene ikke har anledning til å stille.

Janne Halvorsen har nok å henge fingrene i som hovedtillitsvalg ved Orkla Foods Norge, Rygge. – Men dette har gitt meg en innsikt og kompetanse jeg ikke ville vært foruten, sier hun. Foto: privat.

Idun og Nora

Orkla Foods Norge på Rygge består av to avdelinger; Idun og Nora. På Idun-fabrikken produseres Idun tomatketchup og sennep i tillegg til en rekke Idun-dressinger, sauser, oljer . Et lite stykke unna foregår den tradisjonsrike grønnsaksproduksjonen med Nora surkål, rødkål, syltede agurker og rødbeter.

I sum er det rundt 88 ansatte knyttet til de to produksjonsstedene.

Etter kampen mot utflagging av ketchupen  i 2016, som ble kronet med seier, gikk hun ut av Orkla ASA og inn i styret i Orkla Foods Norge for å kunne være tettere på utviklingen her hjemme. Her er hun fortsatt representert. 

- Dette viser i hvor viktig jobb de tillitsvalgte har. Hadde vi ikke mobilisert og kjempet i mot, hadde mange lokale arbeidsplasser gått tapt. Det er slike seirer som gjør det verdt all slitet. For dette er ikke en ni til fire-jobb, men kan til tider stå på nærmest døgnet rundt, sier hun.

- Men jeg er fortsatt like motivert. Den dagen jeg føler jeg begynne å gå lei, sier jeg fra meg alle verv. Du må alltid ha en indre ”drive” for å stå i en slik rolle.

Janne har i dag i utgangspunktet en administrativ stilling som kantineansvarlig, fordi den kunne la seg kombinere med tillitsmannsjobben, men sier klubbarbeidet legger beslag på det aller meste av den ordinære arbeidstiden.

Janne har vært gjennom mange tøffe saker i løpet av sin tid som tillitsvalgt, og skryter av det gode samarbeidet med konserntillitsvalgt Knut Berg.
Foto: privat.

Mange tøffe tak

Hun legger ikke skjul på at det har vært mange tøffe tak under marsjen.

- Ja, jeg trengte ikke mange kurs for å komme i gang, for å si det slik. Her var det ”learing by doing” ved at det skjer noe stadig  i et så stort konsern – i form av oppkjøp, fusjoner nedleggelser, driftsendringer osv. osv.

Hun trekker fram viktigheten av å kunne bruke netteverket sitt når det varsles endringer og arbeidsplasser står på spill. Ellers kan det fort bli en vanskelig og ensom kamp, spesielt om du er uerfaren i rollen.

- Jeg har hatt mange dyktige tillitsvalgte rundt meg hele veien, så jeg har alltid hatt noen å prate med og diskutere med. I tillegg er det viktig å bruke fagkompetanse som er tilgjengelig i fagforbundet, både lokalt og sentralt. Du må tørre å bruke kontaktnettet, er hennes klare oppfordring.

 

Taushetsplikt

Som hovedtillitsvalgt får du innsikt i ledelsens strategier og tanker, som ofte er taushetsbelagt inntil det blir offentliggjort. Det kan være utfordrende, sier hun.

- Dette er informasjon jeg ikke kan dele med noen. Eksempelvis var jeg klar over planene om utflaggingen nesten to år i forkant, som ville ha rammet mange av mine kolleger og venner. Når de samtidig  forteller meg at de har planer om å kjøpe nytt hus, skriker jeg ”nei” inni meg. Men jeg må holde det for meg selv.  Akkurat det kan være en belastning, sier hun.

Janne påpeker samtidig at du som tillitsvalgt ikke skal ta ledelsen påstår er taushetsbelagt for god fisk. Spesielt uerfarne, kan fort gå i den fella, mener hun.

- Ja, taushetsplikt kommer fort opp som en trussel. Men som tillitsvalgt har du også forpliktelser andre veien, og det kan være greit å bruke jurister og forbundssekretærer knyttet til NNN for å drøfte det. Men vær da åpen overfor ledelsen om at du akter å diskutere taushetspålegget med din organisasjon.

 

Får masse tilbake

Selv om et tillitsverv kan være utfordrende på mange måter, gir det Janne masse tilbake i form av kompetanse og ikke minst et stort kontaktnett.

- Det gir også en veldig variert, spennende og meningsfull hverdag, hvor du lærer noe hele tiden. Jeg har aldri angret på at jeg tok oppdraget.  Ikke minst alle de flotte å flinke arbeiderne jeg representerer.

Hun mener hennes rettferdighetssans og interesse for arbeidsrett har vært gode egenskaper å ha under marsjen.

- Min rolle er å kjempe for arbeidsplassene, men samtidig har jeg et ansvar for å se situasjonen i perspektiv for at bedriften skal kunne være konkurransedyktig på sikt. Det hjelper ikke å opprettholde 10 arbeidsplasser i dag dersom det fører til at 100 mister jobben om ett år, sier hun for å illustrere tankegangen.

- Det er jeg alltid åpen om når jeg snakker med ansatte som er truet av nedskjæringer eller omstillinger. Som regel får jeg aksept for  at jeg må sette situasjonen for den enkelte inn i et helhetsbilde. Samtidig er det viktig at nedbemanninger kan tas over tid og gjennom naturlige avganger.

Janne har vært mye i media når det har blåst som mest. – Det var uvant til å begynne med, men jeg har etter hvert lært meg å beherske det greit, sier hun.

Dårlig rekruttering

Janne har merket at det er blitt vanskeligere å rekruttere tillitspersoner. Spesielt de unge kvier seg for å ta ansvar for fellesskapet. En utvikling hun mener er bekymringsfullt.

- Ja, det er kommer en generasjon nå som er mest opptatt av seg og sitt. Da er det verdt å minne om at de godene vi har i arbeidslivet ikke har kommet av seg selv, og at de stadig er under press.

- Det er viktig å ikke glemme historien, understreker hun.

 

Navn: Janne Halvorsen
Alder: 46
Sivilstatus: Skilt
Bosted: Rygge
Barn: 2
Arbeidssted: Orkla Foods Norge, Rygge
Fritidsinteresser: Fotografering i naturen