Tonje på topp i Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tonje på topp i Viken

Program- og nominasjonsmøtet for Viken Arbeiderparti vedtok lørdag lista og programmet for fylkestingsperioden 2020 - 2023. Tonje Brenna (31), som bl.a. har vært generalsekretær i AUF og LOs ungdomssekretær i Oslo/Akershus topper lista. Med seg har hun mange gode representanter fra fag- og arbeiderbevegelsen i Akershus, Buskerud og Østfold.

Arbeiderpartiet går til valg på et veldig godt program der innspillene fra LOs regionråd i Akershus, Buskerud og Østfold er bra ivaretatt.

LO-familien og LOs distriktskontorer i Viken har jobbet tett sammen med innspill på både kandidater og politiske saker. 

LOs distriktssekretær for Oslo/Akershus Torbjørn Ness har sittet i nominasjonskomiteen og LOs distriktssekretær i Buskerud Jan Petter Gundersen har sittet i programkomiteen, mens LOs distriktssekretær i Østfold har vært vara i begge komiteene.  

Av faglige kandidater fra LO "på sikker plass" kan vi nevne; Jens Petter Hagen og Ole Guttorm Brenden fra Fellesforbundet, samt Hege Dubec fra Fagforbundet og Tonje Kristensen som er LOs faglig ungdomssekretær i Buskerud.   

Av viktige fagligpolitiske saker som de går til valg på kan nevnes; At AP skal være fremst i kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv, ta kampen mot sosial dumping og ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet. Videre skal det jobbes for at Viken skal være en foregangsregion i kampen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Det skal stilles krav om lærlinger, samt lyses ut hele og faste stillinger i fylkeskommunen som hovedregel. Ap vil ta utgangspunkt i trepartssamarbeidet med hovedorganisasjonene i arbeidslivet for å videreutvikle et samfunns- og arbeidsliv med små forskjeller, rettferdige tjenester og med høy grad av tillit. Videre står det bl.a. å jobbe for at ungdom i fylket får gratis skolemat på videregående og ett kollektivkort i hele Viken til kun kr 250,-. 

 

LO sine distriktssekretærrer i Oslo/Akershus og Buskerud hold hver sine innlegg, der Torbjørn sa følgende i forbindelse med forslaget fra nominasjonskomiteen: 

- Kamerater.

 

På vegne av LO ønsker jeg å si noe om prosessen og resultatet som nå ligger foran oss. 

 

Som Jonas nevnte under åpningen, er en splittelse mellom Fagbevegelse og Arbeiderpartiet en dårlig løsning. 

 

Jeg kan nå melde tilbake til forsamlingen at når vi nå får Viken, så går vi inn i dette med et godt utgangspunkt i samarbeid og felles verdier!

 

Jeg som LOs distriktssekretær i Oslo og Akershus har vært med i nominasjonskomiteen og har bidratt på vegne av LO i alle tre fylkene og vil takke for inkludering og samarbeid.

 

Vi har gode fagligpolitiske kandidater, 

fra topp til bunn, 

fra vest til øst, 

ja, og sør til nord!

 

Og ikke minst fra Privat til Offentlig sektor!  

 

Kandidater som jeg er sikker på kommer til å gjøre en kjempegod innsats i valgkampen. kandidater som vil bidra til en valgseier tuftet på gode fagligpolitiske saker!  

 

Vi i LO gleder oss til å samarbeide med dere, og spesielt de fagligpolitiske kandidatene. 

 

La nå dette være et flott utgangspunkt, 

et utgangspunkt for en god valgkamp med gode fagligpolitiske saker og kandidater. 

Et utgangspunkt  som bidrar til enda flere av oss, tar verv i arbeiderbevegelsen!

Og ikke minst, et utgangspunkt for valgseier!  

  

LOs distriktssekretær i Buskerud Jan Petter Gundersen hadde følgende innlegg i forbindelse med programkomiteens forslag: 

 

-Kamerater, kjære alle sammen

Takk for at LO fikk være med å gi innspill både i nominasjonsprosess og programprosess i Viken Arbeiderparti.

Når det gjelder programmet så er det selvfølgelig viktig for LO og gi sine innspill for å sette sine saker på dagsorden for vår politiske samarbeidspartner.

Det er også viktig for gjennom handling vise resten av organisasjonen at det fagligpolitiske samarbeidet er eksklusivt mellom Arbeiderpartiet og LO og at det skal bli enda bedre i perioden fremover.

En takk også til våre to «Tonjer» og ikke minst Ingerid som har sydd det hele sammen, også en stor takk til resten av komiteen som har gjort et godt stykke arbeid i et fylke som er veldig variert, som ingen veit helt hvordan blir eller som «ingen» helt ønsket i første rekke.

Når det er sagt oppfatter LO den jobben som er gjort i komiteen som profesjonell og «fremoverlent» for å lage et program som er solid, bredt og som inneholder i klartekst den retningen som må være tydelig for Arbeiderpartiet og LO

Jeg skal trekke frem en ting i prosessen for det er ikke all verdens tid:

Den 20, november var historisk og viktig. Da møttes LOs regionråd i våre tre fylker og deler av programkomiteen for samsnakking rundt programmet. (regionråd er tillitsvalgte fra være fagforbund)

Det ble en suksess som med fordel kan gjentas i også i andre sammenhenger, igjen gjennom handling viser vi fagligpolitisk at vi samarbeider om de gode sakene og at det er mulig å være deltagende til prosessen, skal vi si for «vanlige» tillitsvalgte…. Dette er viktig!!

Så til programmets innhold:

Alle hovedpunktene i programmet er viktige for LO "Et godt sted å leve, Kunnskap, Reise trives , å høre til" er alle punkter som også LO ser på som viktige.

Vi i LO har hatt fokus på å og mener at det fagligpolitiske samarbeidet, «3 parts samarbeidet og den norske modellen» er en suksessoppskrift for å få ting til, ganske så overordna når det gjelder å få ting godt på plass.

Vi mener også at Viken, som den største kan ta på seg å være foregangs fylke for nettopp samarbeid og for å stå opp mot arbeidslivskriminalitet, for et organisert arbeidsliv, for næringsutvikling og arbeidsplasser og å få til de beste samferdselsløsningene i hele dette varierte og folketunge fylket. 

Alt dette opplever vi at programmet har tatt opp i deg slik forslaget ligger i dag.

Om det var noe LO skulle ønske var ennå «spissere» for å si det slik, så må det være rundt temaet privatisering. LO mener jo som kjent at offentlige viktige oppgaver som kan være i offentlig regi må være nettopp det.

Det gjelder jo da samferdsel, annen infrastruktur osv osv.

Men alt i alt synes LO at dette er et godt program, godt planta på rette siden og viser tydelig at dette er god politikk på venstresiden.

Programmet er ganske så enkelt i sin fremstilling, noe som er viktig. 

Vi i LO ser frem til samarbeidet med partiet, vi ser frem til å gjøre det enda mer eksklusivt og aktuelt og vi ser frem til å vinne valg sammen med partiet fremover.

På vegne av Ulf, Torbjørn og meg selv vil LO si takk for samarbeidet rundt prosessene frem til i dag og vi ser virkelig fremover til videre samarbeid i tiden fremover.

Takk for meg