Tone Karina Ingesen tar over daglig drift av LOs distriktskontor i Østfold ut året

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tone Karina Ingesen tar over daglig drift av LOs distriktskontor i Østfold ut året

I forbindelse med den planlagte og vedtatte omorganiseringen av LOs distriktskontorer etter regionreformen vil LOs organisasjonsmedarbeider i Østfold Tone Karina Ingesen ta over den daglige driften av LOs distriktskontor i Østfold ut året.

Dette fordi LOs distriktssekretær i Østfold Ulf Lervik har fått ansvaret for å organisere og opprette LOs nye Regionkontor for Viken Oslo fra 2020. LOs regionskontor Viken Oslo vil opprettholde kontorene i Sarpsborg, Drammen og Oslo med alle ansatte og har som mål å bli enda bedre på å samordne fagbevegelsens arbeid, samt sette LO-medlemmenes saker på dagorden bl.a. opp mot statlige etater og nye Viken Fylkeskommune.

Ulf vil fortsatt ha det overordnede ansvaret for kontoret, men har behov for å få frigjort tid for å bygge det beste LOs Regionskontor for Viken Oslo. Vi er derfor veldig glade for at Tone har takket ja til tilbudet som blant annet vil bestå av daglig drift av distriktskontoret, samt kontakten med samarbeidspartnere og LO fellesskapet ut året.

Tone har lang og bred erfaring med sine 26 år ved LOs distriktskontor i Østfold, hun kjenner organisasjonen godt, samt de fleste tillitsvalgte og samarbeidspartnere.

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid og kommer gjerne ut på møter og arrangementer.
LOs organisasjonsmedarbeider i Østfold Tone Karina Ingesen kan treffes på tlf: 90 50 30 24,  e-post: tone.ingesen@lo.no