Tone er leder for nær 450 aktive medlemmer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tone er leder for nær 450 aktive medlemmer

I forbindes med tillitsvalgt år forsetter vi å presentere tillitsvalgte i Østfold. Tone Gummesen Thon leder nær 450 aktive medlemmer i Fredrikshald Farmasøytiske, avdeling 015 ved Fresenius Kabi. – Dette er mer en livsstil enn en jobb, sier hun.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Tone Gummesen Thon hadde tenkt å jobbe ett år ved Fresenius Kabi mens hun tok et hvileår fra skolen. 26 år senere er hun fortsatt ansatt på samme sted, nå som leder for Fredrikshald Farmasøytiske, avdeling 015 med nær 450 aktive medlemmer. – Tillitsvervet blir en livsstil, forteller hun.

For de som har fulgt Tone fra hun var liten, er det nok ikke noen stor overraskelse at hun har inntatt en slik posisjon. Allerede på barneskolen satt hun som leder i elevrådet (hvor saker fra elever skulle behandles – gjenganger var ønske om svømmebasseng i gymsalen – dette var gjerne 1.klassinger som ønsket seg).
- Ja, det har nok alltid ligget for meg å kjempe for saker som er viktig for det fellesskapet jeg er en del av, og jeg har aldri vært redd for å si tydelig i fra, sier den energiske kvinnen.

Trivdes godt
I 1993 var hun akkurat ferdig med allmennfag med fordypning i matte ved Remmen videregående skole, men ville jobbe ett år innen hun fortsatte å studere.
Tone oppsøkte derfor Fresenius Kabi, hvor søsteren var ansatt.
Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler og teknologi for infusjon, transfusjon og klinisk ernæring, og er en hjørnesteinsbedrift i Halden med over 700 ansatte.
”Er du like livat som søsteren din, er jobben din”, sa produksjonssjefen.
”Ja”, svarte Tone – og signerte ansettelseskontrakten.
Og siden har hun blitt værende.
- Jeg trivdes svært godt i jobben, ble tilbudt intern skolering og fikk satt mattekunnskapene ut i praksis, forteller hun.

Steg raskt i gradene
Tone startet på en av produksjonslinjene, men steg raskt i gradene. Etter et halvt års tid var bedriften gjennom en stor omorganisering, og hun ble tidenes yngste gruppeleder på produksjonslinjen som produserte intravenøst. Men der hun har jobbet lengst er på «tanken» (blanderiet). Her var hun med på å legge fram forslag til forbedringer av prosedyrer og arbeidsforhold.
I 1993 ble hun valgt inn i styret i fagforeningen, og besatte ulike typer verv innen hun ble klappet inn som leder i 2009.
- De som var leder og nestleder før meg, hadde begge avtale om 50 prosent frikjøp. Den ville ledelsen imidlertid ikke videreføre, da avtalen var knyttet til de aktuelle personene, og fjernet den med et pennestrøk. De mente jeg kunne ha vervet ved siden av full jobb og 5-skifts turnus.
Det fungerte naturligvis dårlig, og bedriften gikk etter hvert med på 50 prosent frikjøp. Men heller ikke det var tilstrekkelig i en bedrift i kontinuerlig omstilling.
- Jeg fikk forhandlet meg fram til 100 prosent frikjøp i 2014, og at det skulle følge vervet – ikke personene som den forrige avtalen. I tillegg fikk jeg aksept for at ledervervet skulle følge lønnsnivået til de som jobbet skift, slik at man ikke taper penger på å ha et slikt verv. På den måten ville jeg sikre også de som kommer etter meg.
Selv om hun nå jobber med oppgavene på heltid, legger hun ikke skjul på at det blir mye fagforeningstanker og –virksomhet også utenom arbeidstiden. Det kommer jevnlige henvendelser fra medlemmer både tidlig og sent, da Frenesius Kabi er en bedrift som drives helkontinuerlig, og Tone er nesten alltid tilgjengelig.
- Dette er mer en livsstil enn en jobb. Men jeg burde nok vært flinkere til å skjerme om egen fritid, resonnerer hun.

Mye å ta tak i
Fresenius Kabi er et veldrevet selskap som kan vise til ekstremt gode resultater de siste årene. Tone og hennes medtillitsvalgte ønsker en noe større bit av den kaka, og viser til at de ansattes lønn ligger under landsgjennomsnittet for de aktuelle yrkesgruppene.
- Det er en kontinuerlig kamp vi fører, sier hun.
I tillegg er forholdene rundt nyansatte og midlertidig ansettelser alltid et aktuelt tema. Bedriften opprettet to nye produksjonslinjer i fjor, som medførte ansettelse av 70 nye operatører, samt en rekke midlertidige ansettelser.
- Her er det mye å passe på, derfor er det viktig å få dem organisert. Vi ønsker den samme tryggheten for alle, og må for all del unngå at vi får et A- og et B-lag.

Legemiddelselskapet Fresenius Kabi er en hjørnesteinsbedrift i Halden, med mer enn 700 ansatte.

Følger opp medlemmene
Å følge opp medlemmene er også en del av oppgavene til tillitsvalgte.
- På en så stor arbeidsplass vil det alltid være noen som sliter med helsen, både fysisk og psykisk. Om det er ønskelig, kommer vi hjem til den enkelte for å prate og bistå på beste måte, både i møte med bedriften og andre gjøremål som kan virke skremmende. Ikke sjelden kan vi slå følge til fastlegen og/eller NAV, forteller hun.
Også når noen faller bort, tar tillitsvalgte kontakt med pårørende – både for å kondolere og for å kunne bistå med praktiske ting, forsikringer etc. I tillegg møter de selvsagt i begravelsen.
- Vi har også hånd om ulike tilstelninger, og ikke minst har vi en aktiv pensjonistforening her.

- Hva er det som trigger deg mest i jobben?
- Det må være gleden ved å se at det arbeidet vi gjør, gir frukter og at vi får til positiv endring for våre medlemmer.
Tone viser til at de nylig har fått endret skiftplan for operatørene, som nå går lengre økter på jobb, men har til gjengjeld mer hvile imellom. En langt sunnere rytme for de ansatte.
Hun påpeker samtidig er det viktig ikke å ta det personlig i de sakene vi ikke når fram i, og ikke minst; du må kunne skille mellom sak og person!
- Ja, de du sitter i harde forhandlinger med, skal du møte i kantina og i andre sammenhenger. Det er lov å være uenig i sak og likevel kunne omgås på en OK måte!

Kan det føles ensomt i en slik rolle, hvor du ofte kommer i skvis mellom medlemmenes og ledelsens ønsker?
- Ja, helt opplagt. Derfor er det viktig å bruke nettverket rundt deg. Jeg har selvsagt med meg et styre jeg bruker mye. I tillegg har jeg forbundssekretæren i Industri Energi jeg kan henvende meg til, og det er flere nettforum hvor man kan diskutere og støtte hverandre, samt LO Halden.
- I det hele tatt har jeg mange gode støttespillere rundt meg, sier Tone, og oppfordrer andre til å si ja til å påta seg tillitsverv.
- Vi trenger dere mer enn noen gang!

Tone påpeker viktigheten i å benytte nettverket i tillitsmannsjobben. Hun har totalt 14 i styret i foreningen ved Fresenius Kabi, og bruker ofte nestleder, Tore Brevig, som samtalepartner. Begge har hatt hendene fulle de siste årene, med mange nyansettelser og store endringer i bedriften.

 

Navn: Tone Gummesen Thon
Alder: 46 år
Sivil status: Gift
Barn: To gutter
Bosted: Halden
Arbeidssted: Fresenius Kabi
Fritidsinteresser: Glad i å tegne, male og skulpturere, men blir mye fagforeningsarbeid også på fritiden