Tips til deg som er ute etter en sommerjobb nå!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tips til deg som er ute etter en sommerjobb nå!

Selv om dagens situasjon er preget av høy arbeidsledighet og strenge restriksjoner i hverdagen er det mulig å finne en sommerjobb.

Selv om dagens situasjon er preget av høy arbeidsledighet og strenge restriksjoner i hverdagen er det mulig å finne en sommerjobb. Konkurransen er større enn tidligere og det lønner seg å være tidlig ute. Her har LO Viken Oslo tips til deg som skal søke på jobb og hvor man kan søke.

1. Sjekk utlysninger på nett og oppslag i lokalmiljøet
Det finnes flere nettsteder som er fine å bruke når du leter etter sommerjobb.: I oslo har enkelte bydeler sommerjobber som ungdommer kan søke på. Du kan også sjekke for eksempel:
·Finn
·Kommunen eller bydelens nettsider
·NAV
·Jobbnorge
·Jobbsafari

2. Bruk nettverket ditt
Fortell alle du kjenner at du er på jakt etter sommerjobb. Både familie og venner kan ha tips eller vet om en ledig jobb. Den vanligste måten å få seg sin første sommerjobb på, er faktisk gjennom kjente. Bruk gjerne sosiale medier som facebook.

3. Gå rundt og spør om jobb
De fleste sommerjobber lyses ikke ut, så vær aktiv med å oppsøke stedene der du vil jobbe. I alle bedrifter har de mange arbeidsoppgaver som du kan utføre uten å ha arbeidserfaring. Det kan være rengjøring, kantinearbeid, opprydning i arkiv, vaktmester- og gartneroppgaver og varepåfylling.

4. Skriv søknad og CV
Skriv deretter hvorfor du vil ha akkurat denne stillingen, og hvorfor du passer til jobben. Hvorfor skal de velge nettopp deg? Send søknaden sammen med CV og eventuelle referanser.

5. Husk på dine rettigheter  

Arbeidsavtale
Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen.

Arbeidstid
Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri. Les mer HER.

Overtid
Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil: Les mer HER

·10 timer i løpet av 7 dager.
·25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
·200 timer i løpet av 52 uker.

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

·9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
·40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Pauser
Arbeidstaker har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time.  Les mer HER.

Attest
Jobber arbeidstaker ut avtalt/lovregulert oppsigelsestid har arbeidstaker krav på en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte.

Lønn
Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn. Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai ifølge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Arbeidstakere har rett til overtidstillegg.

Lønnslipp
Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

Opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker, skader og sykdom. Opplæringen må gjentas når det er nødvendig og skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår

Oppsigelse
Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse.

Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, som for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke avsluttes av seg selv.

Hvis du lurer på noe er det mulig å ta kontakt med LOs sommerpatrulje på telefon 416 16 666 eller se vår digitale jobbhåndbok.