ARP - arbeids og redegjørelsesplikten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

ARP - arbeids og redegjørelsesplikten

Aktivitets og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Det er et år siden ARP ble styrket i lovverket.

ARP gir alle norske arbeidsgivere en plikt til å jobbe aktivt, målretta og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering – dette er Aktivitetsplikten. Den gir både ledere, tillitsvalgte og ansatte et ansvar.

Alle offentlige og private virksomheter av en viss størrelse må gå igjennom fire steg

1.    Undersøke - Vi må undersøke risiko for diskriminering, ved å kartlegge kjønnsbalanse, likelønn og ufrivillig deltid.

2.    Analysere - Vi må analysere årsakene til ulikstilling

3.    Iverksette tiltak - Vi må iverksette gode tiltak for å endre det som ikke er bra nok.

4.    Evaluere- Vi må evaluere resultatene for å jobbe endra bedre.

I tillegg må vi rapporter om hvordan vi har jobbet med aktivitetsplikten og hvordan det står til med kjønnslikestillingen på vår arbeidsplass. Dette er redegjørelses plikten.

Hovedansvaret ligger hos arbeidsgiver, men de har rett til å involvere tillitsvalgte og tillitsvalgte har plikt til å delta.

Det er kun ved å samarbeide vi lykkes med ARP!