temauker om ungdom og demokrati

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Temauker om ungdom og demokrati

På ondag var vi på Holtet videregående skole i forbindelse med temauker om ungdom og demokrati. Flott at skolene forbereder ungdommene til arbeidslivet og demokratiet jobb.

Denne uken har vi begynt å gjennomføre stand og skolebesøk. Vi tar COVID-19 restresjoner på våre besøk. Denne skolen hadde en veldig spennede tema for sine elever. Politiske organisasjoner og arbeiderbevegelsen var godt representert her. Fagforbundet har hatt stand her. 

Hvis det er noen skoler som har en ønske om besøk fra oss er det bare å ta kontakt.