Studentforum LO Viken Oslo

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Studentforum LO Viken Oslo

Formålet med studentforum er å ha jevnlig og ivareta studentrettete aktiviteter på tvers av LO-forbundene og ivareta studentenes politiske interesser. Øke organisasjonsgraden blant studenter.

Studentforument er ikke ett vedtekt frestet utvalg, som vil si at det ikke er noen begrensninger for antall representanter fra forbundene. Antall representanter velges av forbundet selv og det er en fordel at det er god representasjon fra forbundene i hele Viken Oslo. Vi ser som ett fordel at representanten er student selv eller har ansvaret for studentarbeidet i forbundet.  

Representantene som velges inn i studentforumet forplikter seg til å delta eller finne en deltager på aktiviteter som blir planlagt i felleskap i studentforumet. Store deler av aktivitetene blir koordinert av LO, om et forbund ønsker å koordinere et eller flere av aktivitetene avgjøres det i studentforumet. Hovedregelen er at store deler av aktivitetene gjennomføres av foreningene, forbund og lokal organisasjonene.  

Kjenner du noen som vil bli med i forumet eller om du selv ønsker så kan du ta kontakt med ditt LO forbund.