Stort engasjement rundt grensependler-problematikken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Stort engasjement rundt grensependler-problematikken

Mer enn 100 personer var logget på da LO Innlandet og LO Viken Oslo inviterte til digitalt møte med grensependlere onsdag. – Et veldig viktig og nyttig treff, konkluderte møteleder Ulf Lervik, regionleder for LO Viken Oslo.

Det har gått 20 dager siden regjeringen stengte grensene, som hindrer norske arbeidstakere bosatt i Sverige i å komme på jobb.

På møtet fikk vi et innblikk i flere svenske grensependleres fortvilte situasjon, som har stått uten inntekt og rettigheter siden regjeringen stengte grensen 29. januar. Det begynner å gå på helsa løs!

- Ansvarsfraskrivelse

Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO, fortalte at de ble informert i et møte med arbeids- og sosialdepartementet 28. januar om at grensen praktisk talt ble stengt fra dagen etter, men at den informasjonen som ble gitt gjaldt smittevernproblematikk og tiltak rundt dette.  Situasjonen for utestengte arbeidstakere ble ikke nevnt, og hun rettet sterk kritikk nettopp mot at konsekvensen av stengte grenser er utrolig dårlig forberedt.

- Norge har nå levd i denne pandemien i snart ett år, og det må ha vært mulig å se for seg at dette var et scenario som faktisk kunne bli aktuelt - og dermed kunne legge noen planer for å fange opp de som ble rammet. Men det er helt tydelig at det har ikke denne regjeringen gjort, og det er dere grensependlere som betaler den prisen.

- Det er den norske regjeringa som har stengt grensen, og da må også den norske regjeringa ta ansvar for å dekke tapt inntekt for de som har blitt rammet, på lik linje som det er blitt  dekket tap for både ansatte og bedrifter på grunn av nedstengningen for de som bor i Norge.  Mange av de dette gjelder har jo jobbet og betalt både skatt og avgifter til Norge gjennom mange år, og det er helt uakseptabelt at mange nå står uten inntektssikring.

- Dette er ikke en dugnad. Dette er kritisk dårlig planlegging og ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, og jeg kan love dere at både LO og forbundene våre ikke kommer til å gi oss på dette før det kommer en løsning for dere, var hennes klare budskap.


Arbeids- og sosialkomiteen

Tre stortingspolitikere fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget var invitert spesielt. Både Elise Bjørnebekk-Waagen fra Arbeiderpartiet og Kristian Tonning Riise fra Høyre  stilte opp, mens Erlend Wiborg fra FrP som også var innvitert ikke prioriterte å møte.  

- Jeg var i dialog med Wiborg flere ganger, og mente dette var noe han burde prioritere. Det er litt pussig og trist at han ikke kunne finne tid til en så viktig sak, sier Ulf.

Bjørnebekk-Waagen sendte tidligere følgende spørsmål til justisministeren:

«Når kan vi forvente en avklaring om nytt regelverk for grensependlere, og hva har regjeringen gjort i form av planarbeid og beredskapsforberedelser det siste året for å forhindre at arbeidstakere mister inntekt i det tilfellet at grensene stengte?» Hun fortalte i møtet at svaret var svært ullent,  og bare forsterket inntrykket at regjeringen var dårlig forberedt på den situasjonen som har oppstått.

Stort engasjement

Det ble åpnet for en spørsmålsrunde før Odd Erik Kokkin, regionnestleder LO Innlandet avrundet det hele, og det er ikke tvil om at denne saken skaper bredt engasjement.

- Jeg ble sittende i mange timer etter møtet og besvare henvendelser. Nå får vi bare håper at regjeringa tar til fornuft, eller at det blir flertall for forslaget fremmet av Ap, SV og SP om økonomisk kompensasjon til grensependlerne, sier Ulf Lervik.

Forslaget lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen sikre at grensependlere som nå ikke kan reise inn i landet for å jobbe på grunn av stengte grenser, blir omfattet av ordninger som sikrer  økonomisk kompensasjon».

- Nå begynner det for alvor å haste, understreker han.

Tekst: Tom Helgesen, Totalmedia

Du kan se møtet her. 

Her er noen linker til artikler om saken: 

Grensependler Staffan håpet på økonomisk hjelp, men Stortinget sa nei

Staffan mistet all inntekt da grensa ble stengt: – Jeg blir diskriminert og er helt rettsløs

Fortviler: - En uverdig situasjon

Mattias har jobb, men null i inntekt: – Frykter vi må selge huset

Utenlandske arbeidere står uten lønn med stengte grenser. LO ber regjeringen ta regninga