Stor deltakelse på LOfavør webinar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Stor deltakelse på LOfavør webinar

Fredag ble det arrangert LOfavør webinar med fokus på Trygghet i privatlivet.

Det var satt av 3 timer til LOfavør webinaret og fokuset var trygghet i privatlivet.
Det var et snitt av 80 deltakere som deltok på hele webinaret som vi er godt fornøyd med.
Det er Vigdis Rekdahl fra SpareBank 1 Østfold Akershus, Frøydis Øien fra Hjelp Advokat Forsikring, Patrick Knutsen fra Sarpsborg Brann og feiervesen, samt Tone Karina Ingesen fra LO Viken Oslo som var innledere på webinaret.
Webinaret hadde fokus på Trygghet i privatlivet. Av den grunn var Help forsikring invitert til å innlede om hva forsikringen inneholder. I tillegg ble det informert om framtidserklæring og litt om ny arvelov som vil gjelde fra januar 2021.
I desember er det økning i antall brann i hjemmene til det norske folk. Norge topper statistikk for antallet branner i Europa på den tiden. Av den grunn var Sarpsborg Brann og feiervesen invitert til å informere om hvordan vi kan forebygge brann i hjemmet. I tillegg ble det innledet om LOfavør innbo og LOfavør husforsikring.
Øvrige LOfavør medlemsfordeler ble også innledet om, samt henvist til LOfavør hjemmesiden.
For de av de som ikke fikk deltatt på webinaret vil det komme flere muligheter.
Det er satt av 3 webinar i desember og fokuset et Trygghet i privatlivet.
30. november
7. desember
14. desember
Alle webinaret vil vare maks 45 min. De som deltar vil være med i trekning av adventgave i slutten av webinaret.
Mer informasjon og invitasjon sendes ut så fort de er klare.