Søk på BIO-midler!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Søk på BIO-midler!

I Oslo og i Viken det fortsatt mulighet for bedrifter å søke om midler til opplæring på arbeidsplassen. Både til lønnstilskudd og til andre utgifter. Så er du tillitsvalgt, og bedriften har permiterte, eller i fare for å måtte gå igjennom en nedbanning, er dette noe dere bør lese mer om.

BIO-midler er en tilskuddsordning hvor bedrifter i krevende omstillingssituasjoner, kan søke på midler til å utvikle og heve kompetanse, fremfor å måtte si opp ansatte. Er arbeidsplassen din i en slik situasjon, oppfordrer vi dere til å få bedriften til å søke på BIO-midler og bli med i ordningen.

 

Les mer om BIO-midler for bedrifter i Oslo her.