Skatten vår

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skatten vår

Arbeiderpartiet er det eneste partiet som har lagt fram et klart og tydelig skatteopplegg for neste stortingsperiode. Det er veldig tydelig skriver Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen i dette innlegget.

Arbeiderpartiet er det eneste partiet som har lagt fram et klart og tydelig skatteopplegg for neste stortingsperiode. Det er veldig tydelig. Det er lavere inntektsskatt for dem med inntekter under 750 000 kr, høyere for dem over.

De som tjener mye og eier mye, kan bidra med mer. Derfor øker vi formuesskatten noe. Vi øker bunnfradraget fra 1,5 mill. kr til 1,7 mill. kr for å skjerme de minstepensjonistene som sitter med boliger, men har lav inntekt.

Men de med de største aksjeformuene og de største formuene tåler godt å betale mer skatt enn i dag. De har fått store skattekutt av høyrepartiene de siste årene.

Bedriftene trenger forutsigbarhet, derfor skal de skattlegges som i dag.

Vi mener at avgiftsnivået heller ikke skal økes. Skal en avgift opp, skal en annen ned, eller det skal gis lettelser i skatten for vanlige folk.

Det som vi i Arbeiderpartiet lurer på, er hva Høyres opplegg for neste periode er. Landsmøtet deres har vedtatt 15 mrd. kr i formuesskattekutt, sentralstyret har sagt noe annet, 7,2. Men hva slags velferdskutt blir det av disse enorme skattekuttene fra Høyre? Det er det vi i Arbeiderpartiet går rundt og lurer på.

 

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet