Sammen for fag- og yrkesopplæring i Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sammen for fag- og yrkesopplæring i Viken

Over 150 engasjerte deltagere deltok på konferansen; Viken Viser Vei: Sammen for fag og yrkesopplæringen i Viken onsdag 27/11 på Kongsberg.

I godt trepartssamarbeid arrangerte vi i LO Viken Oslo, sammen med Viken fylkeskommune og NHO Viken Oslo, konferansen om fag- og yrkesopplæring i nye Viken fylkeskommune. Her ble fagopplæring satt på dagsorden med gode innspill på hvordan vi sammen kan jobbe for rekruttering, inkludering og kompetanseutvikling i Viken. 

Konferansen ble åpnet av Nina Solli fra NHO Viken Oslo og Ulf Lervik fra LO Viken Oslo. 

Fylkesråden for utdanning og kompetanse i Viken fk, siv Henriette Jacobsen understreket viktigheten av godt samarbeid på dette viktige området.

Fokus på «de som faller utenfor» og inkludering ble presentert av leder for Cafe Hanco Gunhild Rosnes. 

Gode bedriftseksempler på samarbeid skole - arbeidsliv ble presentert av: 

Paul Kristiansen, hovedtillitsvalgt og Henrik Bjørneby, HR-direktør fra Norske Skog Saugbrugs.

Marius Fagernes, prosjektleder i Ringnes AS

Stein Sandvold, daglig leder og Vidar Lande, rådgiver for Kongsberggruppen fra K-Tech

Workshop med aktiv deltakerne fra 150 deltagere ble ledet av Olav Horne, seksjonsleder for fag- og yrkesopplæringen i Viken 

Noen av problemstillingene som ble diskutert var; Hvordan skaffer vi nok lærlinger til bedriftene og plasser til de elevene som ønsker det? Utdanner vi riktig for å møte arbeids- og næringslivets behov for arbeidskraft? Hvordan sikrer vi at flere fullfører og får fagbrev? Hvordan kan vi sammen jobbe for å øke søkningen til yrkesfag?

Deltagerne var tillitsvalgte, bedrifter, medlemmer av yrkesopplærings- og prøvenemndene, politikere og andre interesse av temaet.

Til slutt oppsummerte Jan Helge Atterås, assisterende fylkesdirektør utdanning og kompetanse. 

Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen og HR-direktør Henrik Bjørneby fra Norske Skog Saugbrugs informerte om fagopplæring på bedriften og hvordan de samarbeider med Halden videregående skole. 

NHOs Nina Solli og Vikens Fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen fulgte med på innleggene sammen med 150 deltagere.