Samarbeid for liv, helse og arbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samarbeid for liv, helse og arbeid

Det er ved godt samarbeid vi blir best på å sikre liv og helse, og bekjempe spredning av Korona viruset. Sammen må vi sikre arbeidsplassene og skape trygghet for både arbeidsgivere og arbeidstagere. Tillitsvalgt og leder samarbeider godt finner de beste løsningene sammen på den enkelte arbeidsplass.

LO Viken Oslo har jobbet mye med tiltakspakkene som er utarbeidet både på Stortinget og i Fylkeskommunene. De siste ukene har vi hatt ekstra kontakt med forbundene, fagforeningene og lokalorganisasjonene. Vi har hatt utvidede ukentlige møter i LOs regionråd som består av 26 forbund, i disse møter har blant annet Stortingsrepresentanter fra samarbeidskomiteen har deltatt. Dette har vært viktig både for å få informasjon om tiltakene som er under utvikling, samt gi innspill til krisepakkene som utarbeides. Flere av innspillene fra forbundene og LO har blitt ivaretatt, slik at  krisepakkene har fått en bedre sosial profil etter Stortingets behandling av Regjeringens forslag.

Vi har jevnlige møter med regionale myndigheter og jobber med tiltakene i ett godt og konstruktivt trepartssamarbeid med fylkeskommunen, NHO og oss i LO Viken Oslo. Vi som regional samfunnsutvikler legger til grunn den norske modellen som innkluderer et godt organisert arbeidsliv, små forskjeller, en rettferdig velferdsstat og høy grad av tillitt for et godt og viktig samarbeid.

Gjennom trepartssamarbeidet med Viken Fylkeskommune og NHO Viken Oslo utarbeidet vi Vikenpakka 1. Pakken består av en rekke tiltak, alt fra bedriftsintern opplæring til å framskynde vedlikehold og renovering av bygg, penger til forskning og næringsutvikling, tiltak for å hjelpe lærlingene, samt rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår for de som leverer til fylkeskommunen, mm.

Nå har vi startet jobben med å utarbeide Vikenpakka 2 og vi tar gjerne imot innspill og forslag på tiltak til dette arbeidet.
Forslag sendes til vikenoslo@lo.no