Prosjektleder for rødgrønt Fredrikstad, Malin Krå Simonsen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Prosjektleder for rødgrønt Fredrikstad, Malin Krå Simonsen

Malin Krå Simonsen er prosjektleder for rød/grønt Fredrikstad og Hvaler, og de er kommet godt i gang.

Fra september 2018 har Malin Krå Simonsen vært ansatt som prosjektleder for prosjektet "RødGrønt Fredrikstad og Hvaler 2019" i regi av LO i Fredrikstad. Prosjektlederen er 25 år og har blant annet en utdannelse innen innovasjon og prosjektledelse, hun er også bosatt på Kråkerøy – midt mellom Fredrikstad og Hvaler. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til rødgrønn valgseier i både Fredrikstad og på Hvaler, og prosjektlederen er ansatt for å koordinere, lede og samordne alle aktiviteter mellom de involverte. 

 - Hvordan har starten av dette prosjektet vært for din del?

- Det er et svært spennende arbeid som gjøres! Akkurat nå går vi mot en avslutning av selve "planleggingsfasen", som i korte trekk har bestått av mye tilrettelegging og forberedelser til det vi har planer om å få til av aktiviteter i månedene som kommer. Forhåpentligvis ser vi resultatene av god planlegging når valgkampen starter og intensitetsnivået øker!

Prosjektet er allerede godt i gang; det har blitt arrangert kick-off med 70-80 fremmøtte, de har fått på plass flere av de faglige kandidatene og utarbeidet egen sosiale medier-strategi, og det avholdes månedlige møter med egne referansegrupper for Fredrikstad og Hvaler. Prosjektet har brukt de siste månedene på å etablere seg som et synlig og svært aktuelt prosjekt – både med og mellom involverte aktører – og lokalt i media.

Den 21. januar 2019 gjennomføres en fellesskolering for de rødgrønne-partiene og fagforeningene lokalt i Fredrikstad, hvorav formannskapsmodellen og kommuneorganisasjon er noen av temaene som skal belyses. Den 26. februar 2019 er det planlagt en noe liknende fellesskolering/felles temamøte på Hvaler.

Videre har prosjektet som mål å forsterke og forbedre LO-fellesskapets organisatoriske kraft på alle nivåer i Fredrikstad og Hvaler, samt å utvikle gamle og nye arenaer for diskusjon og mobilisering. Her opplever Simonsen at de er på god vei.

Hva mener du er det viktigste med å ha et fellesprosjekt på tvers av partiene, sammen med fagbevegelsen?

- Vi har stor tro på effekten av å møtes i fellesskap og dele kunnskap med hverandre! Derfor har prosjektet, på tvers av de involverte partiene og fagforeningene lokalt, invitert til fellesskolering – nettopp for å utøve felles læring. Fokuset er å forsterke den organisatoriske kraften lokalt, og samtidig bidra til økt kompetanse.

På agendaen videre står både bedriftsbesøk, valgkampskolering, stands, studiebesøk, temakvelder, opplæring i sosiale medier, 8. mars-lunsj for kvinnelige kandidater, aktiviteter for unge/studenter og mye annet.

Hvordan blir arbeidet videre framover for din del nå?

- Lite å gjøre er det iallfall ikke, her er det bare kreativiteten som setter begrensninger for hva vi kan få til. Vi skal gjøre vårt for å bidra på de arenaene vi kan, så får vi håpe at hardt arbeid belønnes med rødgrønn valgseier i september, avslutter Simonsen.