Positive til trepartssamarbeid og kontaktutvalg i Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Positive til trepartssamarbeid og kontaktutvalg i Viken

Fellesnemda for den nye Viken fylkeskommune var positive til utfordringen fra LO og NHO om å opprette et kontaktutvalg mellom hovedpartene i arbeidslivet.

Fredag 18. januar inviterte LOs distriktskontorer i Akershus / Oslo, Buskerud og Østfold sammen med NHO Viken og Oslo fellesnemda for Viken fylkeskommune til samling på Glava i Askim. Temaet for møtet var Den norske modellen og trepartssamarbeid.

Før møtet startet fikk forsamlingen en omvisning rundt på Glava. Der fikk de se hele produksjonen og hvordan de jobber på Glava. Glava har vært under en stor omstilling med tanke på nye eiere og administrerende direktør Jon Karlsen var klar på at den norske modellen er grunnlaget for at Glava i Askim har lyktes på den måten de har.

Førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, Hanne Finnerstrand holdt et foredrag om hvordan den norske modellen fungerer og de ulike sidene ved den. Foredraget la et godt grunnlag for diskusjonene som kom senere.

Både Regionsdirektøren i NHO Oslo og Viken, Nina Solli, LOs distriktssekretær i Oslo/Akershus, Torbjørn Ness og LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik er tydelig på at Norges konkurransefortrinn er tillitt og velfungerende samarbeid. Ulf Lervik tok opp viktigheten av lokalt trepartssamarbeid og forslo at det skal opprettes et kontaktutvalg mellom Viken fylkeskommune og hovedpartene i arbeidslivet som er NHO og LO.

Kontaktutvalget skal jobbe med regional utvikling og da vil kompetanse, samferdsel og rammebetingelser for arbeids- og næringsliv være blandt sakene som vil stå høyt på agendaen. Fylkesordfører og nestleder i fellesnemda for Viken, Ole Haabet mener forslaget er godt, og tror ikke det vil være stor motstand for å opprette et kontaktutvalg i Viken.

Torbjørn Ness og Ulf Lervik er imponert over det de ansatte og ledelsen får til sammen på Glava.