Politisk streik 10. oktober 2019 - Mot innføring av EUs jernbanepakke 4

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Politisk streik 10. oktober 2019 - Mot innføring av EUs jernbanepakke 4

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk jernbaneforbund (NJF) Har vedtatt politisk streik torsdag 10. oktober kl. 12.00 til 14.00 mot EUs 4 jernbanepakke.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk jernbaneforbund (NJF) Har vedtatt politisk streik torsdag 10. oktober mot EUs 4 jernbanepakke.

Hvorfor politisk streik EUs fjerde jernbanepakke?

·         EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane

·         EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk. En evaluering av de kommende anbudene blir meningsløs da norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre.

·         EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen

·         EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.

·         EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte

 

Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene.

NLF og NJF forventer å bli hørt av en regjering og et storting som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane.

Les mer om streken HER