Planleggingsmøte og skolering for studentarbeidet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Planleggingsmøte og skolering for studentarbeidet

Den 12. desember samlet våre ungdomssekretærer representanter fra flere ulike forbund for å planlegge studentarbeidet for 2020. Det var høy representasjon, og flere positive tilbakemeldinger etter både kurs og idémyldring hvor alle forbund på likestilt vis fikk igangsette en plan.

Blant innledere var Julie Iversen fra Norsk Studentorganisasjon, Karoline Løvall fra NHOs Jenter og Teknologi, Munir Jaber som er sentral ungdomsrådgiver, og Sarah Gaulin som er LOs ungdomssekretær i LO Viken Oslo. De to sistnevnte informerte om prosjektet «LO-student» og rammene rundt studentarbeidet. Liv-Elise Hammer og Mari Lilleng fra FO-studentene holdt også innledning, da om både deres organisering og ulike arrangementer de har avholdt. FO-studentene kom også med en rekke praktiske tips og triks som ble nyttig for resten av dagen.

Iversen fra NSO fortalte om deres arbeid og organisering, hvordan det er å arbeide på tvers av mange interesser og fagfelt. Løvall fra NHO inspirerte med deres SO-ME strategier og statistikk som bygger opp om hvor viktig det er med holdningsendringer for likestillingen og å sikre sosial mobilitet. Av representerte forbund var Industri og Energi, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, Forbundet for Ledelse og Teknologi og Fellesorganisasjonen, i tillegg til representanter fra LO-studentene ved Høgskolen Kristiania. I tillegg var nytilsatte Lars Måseide fra LO sentralt tilstede hele dagen.

Samlingen var ment for å inspirere til tettere dialog og samarbeid mellom forbunda, for å både bygge opp under en felles LO-identitet og å skape arrangementer med høy faglig tyngde. Fremover vil ungdomssekretærer lage en forslag til datoplan og referat, som representantene kan ta med til sine forbund for forankring. Videre blir det et nytt møte i januar hvor man skal fastsette en plan for alt av studentarbeid i 2020. Et minimum skal være at man er blitt såpass kjent at man inviterer hverandre til aktivitet, og at man derfor forhindrer at noen står alene på stand.

Avslutningsvis ble det en hyggelig middag i julestriden.