Pensjon fra første krone, men først fra 2023?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Pensjon fra første krone, men først fra 2023?

Lørdag formiddag ble det klart at Frp ble enig med regjeringen om pensjon fra første krone, men innholdet i forslaget får vi ikke se før valget er over og innføringen skal skje først fra 2023.

LO og Arbeiderpartiet har kjempet hardt for å få igjennom kravet om pensjon fra første krone siden 2015 og det lå på bordet som en sentral del av lønnsforhandlingene i 2016.

Regjeringen har siden den gang trenert saken og gjort den til en kaste ball i systemet imellom politikerne og partene i arbeidslivet.

 

 Selv om mange gleder seg stort over at det nå ser ut til at en million nordmenn nå får bedre pensjon, først og fremst kvinner og deltidsansatte i varehandelen. Ser det altså ut til at vi må vente med å se hva det egentlige forslaget inneholder. Dette er bekymringsfullt fordi vi vet at Virke taler for at en omlegging av pensjonen ikke skal føre til at bedriftene får økte utgifter. Om det ikke legges opp til at bedriftene får dekket opp disse merutgiftene, tar Virke til ordet for at man må senke minste satsen fra 2 prosent til 1,6 prosent.

 

Arbeiderpartiet har sagt at de ikke ser noe grunn til å vente med å innføre pensjon fra første korne og peker på at det selvfølgelig er like urettferdig i dag som det er i 2023. LO ser heller ingen grunn til at en million nordmenn skal måtte vente på innføringen av dette og stiller seg bak Arbeiderpartiet med en snarlig innføring.

 

Det må også være lov å se med undring på hvordan Høyregjeringen med støttehjulet FRP beskylder Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre for å være vinglete. Når de nå selv endrer standpunkt etter standpunkt i en rekke av fagbevegelsens viktige saker, dog med bismak. Feriepenger på dagpenger skal kun være en midlertidig løsning og pensjon fra første krone skal gjelde først fra 2023, uten at vi med sikkerhet vet innholdet i forslaget.

 

Vi er glade for at regjeringen kommer etter og til dels lytter til fagbevegelses saker, men de har sittet i regjering i 7 år uten å ha gjort noe med dette tidligere. Det er på tide at vi får en ny regjering som er villig til å lytte til fagbevegelsen før det står om gjenvalg til regjeringskontorene rundt neste sving.

 

Er det vi ser ett Fremskrittspartiet som jobber og sliter for å gjøre seg uavhengig av regjeringen? Vi bare spør.