På bedriftsbesøk hos Kronos Titan

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

På bedriftsbesøk hos Kronos Titan

Østfold Arbeiderpartis stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås tok onsdag turen innom Kronos Titan på Øra. På agendaen sto deponiutfordringene for den tradisjonsrike bedriften med 170 ansatte. - Dette er et av flere besøk her for å drøfte hva jeg kan gjøre for skape forutsigbarhet og gode rammevilkår, sier han.

Kronos Titan er Skandinavias eneste produsent av titandioksidpigmenter, som er et viktig råstoff for fremstilling av maling, plast- og papirprodukter. Produksjonen i Fredrikstad baserer seg på råstoff og energi som har sin opprinnelse i mer enn 200.000 tonn pr. år med avfall, sekundære biprodukter og tidligere utslipp fra andre bedrifter.

I tillegg til hovedproduktet titandioksid, produserer bedriften ca. 100.000 tonn pr. år med biprodukter som brukes til å rense kloakk. Til slutt brukes den gjenstående tynnsyra til å nøytralisere og stabilisere farlig uorganisk avfall på et nasjonalt nivå.

Det betyr at Kronos Titan er en stor bidragsyter til å sikre en ressursmessig god håndtering av det avfallet vi som samfunn forårsaker.

Stein Erik Lauvås  hadde en god prat med Kronos Titans daglige leder Jan Klauset, økonomisjef Terje Karlsen og nestleder i Industri Energis fagforening Martin Aleksandersen under besøket onsdag.

 

Stor samfunnsmessig verdi

- Om man ønsker en trygg håndtering av det avfallet samfunnet skaper også i framtida, bør man støtte opp om de miljøene/bedriftene som faktisk gjør denne viktige jobben hver eneste dag. Dette utgjør en stor samfunnsmessig verdi som ikke må overses, påpekes det fra bedriftens side.

Den ber derfor om at myndighetene tar de grep som er nødvendige for å sikre at Norge beholder nødvendig behandlings- og deponikapasitet. Etter Kronos Titans vurdering, er det kun Langvik og Dalen gruver som kan innfri Norges nasjonale behov etter at det er fullt på avfallsdeponiet på Langøya i 2024.

- Frykten vår er at det tas beslutninger som sperrer for framtidige muligheter for å kunne deponere avfall, derfor er det viktig at vi får lagt fram vårt syn på saken både tidsnok og i de rette foraene, sa bedriftens daglige leder Jan Klauset før han orienterte Lauvås om situasjonen de står i.

Selv om det  nå ser ut til å få et pusterom på noen år ved at det er foreslått å forlenge levetiden på Langøya-deponiet til 2030. 

- Men tiden fram dit, går også veldig fort. Innen 2025 må det foreligge en beslutning på veien videre. Vi trenger forutsigbarhet, og det må snart igangsettes en statlig reguleringsplan for et framtidig deponi, påpekte Klauset.

 

Samfunnskritiske produkter

At Kronos Titan har en samfunnsnyttig rolle, ble bekreftet da koronapandemien rammet landet. Fire av områdene ble klassifisert som samfunnskritiske av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og
* Jernsulfid renser drikkevann i mange ulike land

* Jernsulfid renser avløpsvann for 5 millioner mennesker i Skandinavia

* Tynnsyre nøytraliserer farlig avfall

* Jernsulfid inngår i store deler av norsk husdyrproduksjon

 

Tette kunnskapshull

- At dere har status som en samfunnskritisk bedrift bør styrke saken deres betraktelig og må  kommuniseres ut for alt det er verdt. Ikke bare i politiske kretser, men også innen forvaltningen. Her er det mange kunnskapshull som må tettes, sa Lauvås som lovte å ta saken videre og bruke sitt nettverk til å løfte den opp på den politiske agendaen både i eget parti og i samarbeidspartiene.

- Denne kampen vil jeg gjerne kjempe sammen med dere, understrekte han.

Stein Erik ble informert om status for bedriften på Øra. – Det er viktig for meg å vite om utfordringene for bedriftene for å drive aktiv fagpolitikk, sier han.

Tekst og foto; Tom Helgesen, Totalmedia