Opprop for likelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Opprop for likelønn

Oppropet for likelønn vil bli overlevert til forbundene på likelønnsdagen 14. november 2019. Frist for å undertegne oppropet er torsdag 14. november kl. 11:00.

Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Vi har ikke reell likestilling før vi er økonomisk likestilte!

Kvinner tjener ca. 87 prosent av det menn tjener. I 1988 tjente kvinner ca. 85 prosent av menn. Vi kan ikke vente i 195 år på likelønn mellom kjønnene.

På Island gikk kvinnene fra jobb for å markere denne urettferdigheten. Du kan lese mer om aksjonene på Island som førte til en lovfesta rett til lik lønn her: kvennafri.is/en/history.

Fagbevegelsen kan gjøre en forskjell. Fagbevegelsens viktigste historiske rolle har vært å begrense og å regulere markedskreftenes nedslagsfelt. På den måten har vi kunnet skape rom for fordeling, utjevning, humanisering og folkestyre. De beste i vår bevegelse har kjempet for en verden hvor menneskets verdi ikke er noe instrumentelt, hvor arbeidskraften ikke bare er en vare og hvor arbeidslivet er et sted vi skal leve livene våre.