Nytt familie- og likestillingspolitisk utvalg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nytt familie- og likestillingspolitisk utvalg

Regionkonferansen i februar valgte nytt familie- og likestillingspolitisk utvalg. Utvalget har nå hatt sitt første møte og har konstituert seg.

Utvalget gjennomførte digitalt møte 6.mai og har nå konstituert seg. Nyvalgt leder er Gry Elizabeth Juvelid fra Fellesorganisasjonen(FO) Viken og nestleder er Øyvind Wiksaas fra Skolenes landsforbund(SL) Viken

Neste møte i utvalget er 10.juni, da vil utvalget jobbe videre med handlingsplan for resten av året.

Ønsker du å komme med innspill til utvalget kan du sende e-post til vikenoslo@lo.no

Utvalgets valgte – representanter:

Ann-Kristin Strandmoe, Fagforbundet Vestre Viken
Gry Elizabeth Juvelid, Fellesorganisasjonen Viken
Øyvind Wiksaas, Skolenes Landsforbund Viken
Øyvind Pettersen, NNN Østfold
Thor Temre, HK Region Øst
Rita Hildonen, FLT Oslo og Akershus
Runa Bolstad Laume, LO på Nedre Romerike
Oddbjørg Strømme, Fagforbundet Viken
 

Valgte - vararepresentanter:

Ingunn Strand Johansen, Fellesorganisasjonen Viken
Hassan Malik, NNN Oslo og Akershus
Linda-Christin Arneberg, HK Region Øst
Janne Sørmo, Fagforbundet Viken

Administrasjonen

Tone Karina Ingesen, LO Viken Oslo- Sarpsborg kontoret
Berit Madsen, LO Viken Oslo- Oslo kontoret

 

LO Viken Oslo ser frem til samarbeidet med nytt utvalg.