Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnskontrakt for flere og bedre læreplasser!

Mandag 23. november kl. 12 signerer Viken fylkeskommune og samarbeidspartnerne Fylkesmannen i Oslo og Viken, NHO, KS og NAV den nye Viken-kontrakten – Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Idag signeres samfunnskontrakten for flere og bedre læreplasser i Viken fylkeskommune. Dette er en viktig kontrakt, med viktige og gode tiltak, og en gledelig nyhet for oss alle i Viken. Ulf Lervik fra LOs regionkontor Viken Oslo holder innledning på begivenheten. Her er en oppsummering av det han sa i forbindelse med signeringen: 

Først så vil jeg takke Viken Fylkeskommune og fylkesråden som har tatt initiativet til denne kontrakten. Og sammen med dyktige folk i administrasjonen og fremoverlente politikkere satt viktigheten av kvalitet i fag- og yrkesopplæring, samt behovet for å skaffe flere lærlingplasser høyt på dagsorden.

For oss i LO er arbeid til alle jobb nummer en, og lærlingplass til alle er likestilt med det, derfor er dette en viktig dag for oss.  Vi glade for initiativet til å ha en felles strategi for ett godt samarbeid om hele fag- og yrkesopplæringen, samt å skaffe lærlingplasser til alle, slik som samfunnskontrakten og Viken-kontrakten legger opp til. Viken kontrakten er en god måte å følge opp samfunnskontrakten for flere lærlingplasser på.

Vi håper også at Viken-kontrakten vil styrke arbeidet til yrkesopplæringsnemnda, samt ta initiativ til at jobben for fag- og yrkesopplæring også settes på dagsorden i partnerskap lokalt og regionalt, samt i bransjevise partnerskap i fylket.

Og, viktigst av alt, at det settes på dagsorden av partene på den enkelt arbeidsplass, for det er på bedriftene og virksomhetene som lærlingene tas inn. Derfor håper jeg vi også kan jobbe frem en intensjonsavtale som kan følges opp på den enkelte arbeidsplass, slik som Østfoldkontrakten for flere læreplasser fungerer i dag. Den legger opp til at ledelsen og de ansattes tillitsvalgte kan sette i system å ta en årlig runde for å kartlegge muligheten, behovet og antall lærlingplasser i de forskjellige fagområdene som arbeidsplassen kan ta inn lærling i.

Dette for å kunne inngå en intensjonsavtale med fylkeskommunen så vi får en oversikt over hvor mange lærlingplasser det er behov for i de enkelte fag. Det vil lette dimensjoneringsarbeidet. I tillegg så blir partene på den enkelte arbeidsplass enige om å ta samfunnsansvar og samarbeide med skoler i sitt område, samt å tilrettelegge for å ta i mot elever til utplassering og yrkesfaglig fordypning. 

Vi er også glad for at det settes fokus på viktigheten av å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv gjennom sammen å ta ett helhetlig samfunnsansvar. Dette er viktig da mange av de som står igjen uten lærlingplass, ofte er de som trenger lærlingplass mest. Det er viktig at bedriftene og virksomhetene ser menneskene bak vitnemålene. Og det er ofte slik at de som sliter litt på skolen, er de som virkelig blomster opp i ett arbeidsmiljø og som ofte blir blant de beste fagarbeiderne og arbeidskollegene. Dette handler om gode og inkluderende arbeidsplasser som stiller opp og stiller krav.

Vi trenger å skape flere tusen nye arbeidsplasser i Viken, og noe av det viktigste og mest målrettede tiltakene vi da kan gjøre er å sikre lærlingplasser til alle som søker det.

I Viken er det i år over 4.000 som søkte lærlingeplass og det. Og over 3.000 som til nå har fått lærlingplass, og det er bra og på nivå med tidligere år. Men det viser at det er alt for mange som står igjen og ikke får lærlingplass. Det er også blant de som ikke får lærlingplass at frafallet fra vgo er størst. Dette understreker behovet og viktigheten av Viken-kontrakten og felles innsatts for å skaffe flere lærlingplasser i fylket.

Dette sammen med Viken-modellen som nå er på høring, der det legges opp til lærling klausuler, med krav om en betydelig grad av lærlinger i anbud og innkjøp som fylkeskommunen kan påvirke. Kompetanseutvikling og samarbeid er blant de viktigste områdene for å skape flere trygge og attraktive arbeidsplasser. Da trenger vi bedrifter og virksomheter der partene er enige om å ta sitt samfunnsansvar med å ta inn lærlinger. Dette er viktig i tillegg til å satse på kompetanseutvikling for sine ansatte og gi de ansatte den kompetansen bedriften trenger i morgen. 

Til slutt så vil jeg si at det er sammen vi skal sette fag- og yrkesopplæring høyt på dagsorden både i fylkeskommunen og ute på den enkelte arbeidsplass. Det er sammen vi skal heve kvaliteten og statusen på fagopplæringen. Og det er sammen vi etter hvert skal sikre at alle som søker skal få lærlingplass.

Derfor vil vi signere Viken-kontrakten, og vi ser frem til godt samarbeid om å nå målene i både Viken-kontrakten og samfunnskontrakten for flere lærlingplasser.

Gratulerer med dagen! 

 

Kulepunktliste over innholdet i samfunnskontrakten: 
o   Partene i denne kontrakten forplikter seg til å bidra (ut fra sine forutsetninger og organisasjonsmodeller):

o   til å gjennomføre tiltak for å sikre og skaffe flere lærebedrifter og flere læreplasser slik at flere gjennomfører videregående opplæring

o   med innspill til dimensjonering av det yrkesfaglige skoletilbudet

o   til å spre kunnskap om lærlingordningen, om betydningen og verdien av fagopplæring, om mulighetene i arbeidslivet til å ta fagbrev og om mulighetene til videre utdanning og kompetanseutvikling

o   i utviklingen av regionale nettverk ved å utarbeide lokale samfunns-kontrakter med konkrete mål.

o   til fornyelse og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

o   til utvikling av et inkluderende arbeidsliv gjennom å sammen ta et helthetlig samfunnsansvar