Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bra gjennomført konferanse om forebygging av kriminalitet og utenforskap

Over 78 deltakere benyttet søndag til å lære mer om forebygging av kriminalitet og utenforskap.

LO Viken Oslo var invitert til å delta på konferanse arrangert av LO i Sarpsborg og Rakkestad. Over 78 deltakere benyttet søndag til å lære mer om forebygging av kriminalitet og utenforskap. Det var gode innledninger om årsaker til, og forebygging mot blant annet hatkriminalitet og radikalisering. De var innom temaer om integrering, trusselbildet, og mental helse.


David Hansen fra KRUS, en av landets fremste eksperter på radikalisering og ekstremisme, innledet om hvordan arbeidet om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i norske fengsler.
Ingjerd Hansen fra Oslo Politidistrikt, og kanskje landet fremste på arbeidet med hatkriminalitet, innledet om hva hatkriminalitet er og hva som er fanget av straffeloven eller ikke.
Pål Andre Brandstorp, overpolitibetjent i Sarpsborg og fortalte hvordan de jobber med forebyggende arbeid og kom innpå hvilke metoder de benytter.
Flemming Johansen, strategisk rådgiver for mangfold og inkludering innledet om hva de arbeidet med og utfordringer de sto ovenfor. 
Øyvind Werner Johansen, helsesjef i Sarpsborg kommune innledete om det ansvaret kommunen har, og at helsehjelp er viktig for kriminalforebygging.
Marius Bjørndalen, foretaks tillitsvalgt ved Sykehuset Østfold SF, innledet om arbeidshverdagen, plassmangel,kapasitet og uttfordringer til de ansatte ved psykiatrisk avdeling.


 De som deltok fikk økt kunnskap om tematikken og innledningene viser at det  gjøres et godt stykke arbeidet i ulike etater og avdelinger. Men det er et godt stykke arbeid som gjenstår. Fokuset på temaet er reist og det jobbes videre med dette framover.