Ny side

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Brev til stortingsbenkene: Behov for utvidet permitteringsperiode uten lønnsplikt

Det haster å få på plass en utvidet permitteringsperiode på 52 uker. Regionleder Ulf Lervik i LO Viken Oslo og regiondirektør Nina Solli i NHO i Viken Oslo har gått sammen om å sende et skriv om dette til stortingsbenkene i Viken og Oslo. Les brevet i sin helhet her:

Behov for utvidet permitteringsperiode uten lønnsplikt

NHO og LO ber om en snarlig endring i permitteringslønnsregelverket slik at perioden med fritak for lønnsplikt under permittering utvides til 52 uker.

 

De mange tiltak som er iverksatt i forbindelse med Covid-19 pandemien har vært til god hjelp for bedriftene. Imidlertid vil NHO og LO sammen understreke at krisen i næringslivet fortsatt er svært alvorlig. Per i dag er det helt sentralt at vi ikke taper arbeidsplasser som vi ser vil gjenoppstå når aktiviteten tar seg opp. Det er tilfelle i mange av de bransjer som nå har ansatte permittert. De dominerende bransjer som har måtte permittere er fortsatt berørt av smittetiltak. Hensynet til omstilling gjør seg heller ikke gjeldende med samme styrke når det er forbigående smitteverntiltak som er begrunnelsen for permitteringene.

 

Konsekvensen dersom permitteringsperioden nå ikke utvides til 52 uker, er at bedriftene nå vil måtte gå til oppsigelser fordi periode med lønnsfritak nærmere seg slutten, noe som sender arbeidstakere ut i ledighet med kostnader for det offentlige. Dette samtidig som man ser at det etter ytterligere noen måneder igjen vil bli bruk for arbeidskraften. Etter NHO og LOs syn vil derfor en forlenget permitteringsperiode hindre unødige oppsigelser. Oppsigelsesprosesser er belastende for både bedrifter og ansatte, det krever tid og store ressurser. Samtidig er rekrutteringsprosesser når aktiviteten tar seg opp, tilsvarende kostnads- og ressurskrevende.

 

Etter vårt syn er det nødvendig å forlenge permitteringsperioden nå slik at vi unngår denne type unødige og fordyrende prosesser.  Vi minner om at permitteringsperioden ble utvidet til 52 uker (49 uker uten lønnsplikt) etter oljeprisfallet i 2016 nettopp på bakgrunn av samme tankegang.

 

 

Vennlig hilsen

 

Nina Solli                                 Ulf Lervik

Regiondirektør                       Regionleder

NHO Viken Oslo                     LO Viken Oslo