NTP-konferanse 25. november 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NTP-konferanse 25. november 2019

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo inviterer til fagkonferanse om utredninger som vil være underlag til Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO
Viken Oslo inviterer til fagkonferanse om utredninger som vil
være underlag til Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Tid: 25. november, kl 09.30-15.30 (Kaffe/registrering fra kl 09.00)
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Høsten 2019 har transportetatene levert svar på
Samferdselsdepartementets oppdrag til NTP-arbeidet med følgende
tema:
1. Mer infrastruktur for pengene
2. Utviklingstrekk og framskrivninger av transportomfang mot 2050
3. Utfordringer i transportkorridorer og byområder
4. Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske
analyser
5. Byområdene i NTP og rammeverk for byvekstavtaler

Programinnhold:
På konferansen får du høre om prosessen for NTP-arbeidet,
hovedresultater fra utredningene, forberedte kommentarer fra arbeidsliv
og kommuner/fylkeskommuner, før du selv kan delta i en diskusjon rundt
bordene.
Moderator er Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig transport i ZERO.

Meld deg på HER!
Registreringsavgift: 750 kroner.

Kontaktinformasjon:
Eva Næss Karlsen, Osloregionen, tlf. 900 63 086
Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet, tlf. 901 08 389
Bénédicte Røer, NHO Viken Oslo, tlf. 452 51 822
Eirik W. Næss, LO Viken Oslo, tlf. 901 76 569

Invitasjon finner du HER