Når alarmen går…

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Arild Johannesen som er midt i en nedbemanningsprosess.
Arild Johannessen (59) som for tiden står midt i en stor nedbemanningsprosess

Når alarmen går…

2019 er tillitsvalgtes år i LO og i den forbindelse vil vi presentere intervjuer med noen utvalgte tillitsvalgte. Først ut er Arild Johannessen (59) som for tiden står midt i en stor nedbemanningsprosess som leder for verkstedklubben hos Jøtul. Da er det godt å ha lang erfaring som tillitsvalgt i bagasjen.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Det er besluttet at deler av ovnproduksjonen skal flyttes til Polen. Konsekvensen er at 100 av totalt 280 ansatte mister jobben ved bedriften på Kråkerøy. Majoriteten av dem tilhører verkstedklubben.

En krevende og vanskelig prosess for alle – inklusiv de tillitsvalgte.

- Heldigvis har jeg vært i krigen før og kan spillereglene, sier Arild - som også satt med formannsklubba da Jøtul la ned avdelingen i Halden høsten 2017. Da ble 17 ansatte sagt opp. 

Samtidig innrømmer han gjerne at dette er et svært følelsesladet forløp det ikke er mulig å ikke bli berørt av. 

- Dette vil få store konsekvenser for mange, og man kan føle seg både utladet og tom innimellom, sier han.

Lang fartstid

Arild tar i mot oss på klubbkontoret hos Jøtul, hvor han har hatt sin arbeidsplass siden 1979. Veggen bak oss er prydet med tidligere styrer i verkstedklubben. Termosen er fylt opp med kaffe. 

Hans første møte med tillitsvalgtarbeidet var i 1990, da en arbeidskollega mente han burde melde seg som kandidat til hovedvernombud. 

- Jeg var både stillfaren og ikke spesielt politisk engasjert den gangen, men merket fort at jeg trivdes med oppgaven. Da jeg ble spurt om jeg ville besette lederjobben i klubben tre år senere, sa jeg ja til det også. 

- Men det var vel ikke så mange motkandidater, sier han med et smil.

Stigende engasjement

Arild gikk 100 prosent inn i rollen, satte seg grundig inn i tariffavtaler, arbeidsmiljøloven og arbeidsrett - og leste det meste han kom over av relevant informasjon. 

I 2003 fikk han imidlertid jobb som avdelingsleder, og meldte seg inn i FLT-klubben. Også der ble han klubbleder, og satt da i en posisjon hvor han kunne ansette og si opp folk. Her var han til 2012, før han tok steget tilbake på «gølvet” etter kontroverser med ledelsen, og meldte seg igjen inn i verkstedklubben.

Med seg hadde han skolering innen økonomi og psykologi på høyskolenivå, som han har stor nytte av i den pågående prosessen.  
Året etter ble han igjen valgt inn som leder, en rolle han har hatt siden. 

- Det er på denne siden av bordet jeg hører hjemme, sier han. 
I den første perioden, var han 100 prosent frikjøpt til oppgaven, mens han i dag i utgangspunktet har 50 % kontortid, men med avtale om å øke denne i perioder med stor pågang. 

- Etter at denne store nedbemanningen ble varslet, har jeg kun jobbet som klubbleder. Situasjonen har naturlig nok ført til mye usikkerhet, frustrasjon og stor møtevirksomhet, sier han.

I skvis mellom ledelse og ansatte

Som hovedtillitsvalg skal du orientere deg i et vrient terreng i nedbemanningsprosesser. På den ene siden befinner ledelsen seg med sin beslutning basert på kommersielle krav. På den andre siden de ansatte som risikerer store endringer i livet. 

Midt i mellom står Arild! 

I tillegg til å ivareta de som blir rammet, skal han også ha et lengre perspektiv; at det på sikt skal være liv laga for bedriften og med det trygge arbeidsplassene som blir igjen. 

- Du får en ekstremt viktig rolle i slike situasjoner, hvor alle rettigheter skal klargjøres i tråd med tariffer og arbeidsmiljøloven. Da er det avgjørende at du kan lovverket og er tydelig i kommunikasjonen. Det er ofte lite arbeidsrettskompetanse i ledelsen og bedriftsstyret, påpeker han.

Finne løsninger

Så fort som mulig etter at en nedbemanning blir besluttet, handler det om å gå i dialog med ledelsen om det er mulig å se på alternative løsninger. 

- En ting er den formelle prosessen. Like viktig, er å se hva de kan gjøre for de som blir rammet. 

Som ett tiltak, har de satt i gang teorikurs i produksjonsteknikk i samarbeid med AOF Østfold. Mange av de som er ansatt i produksjonen startet i jobb rett fra grunnskolen, og har dermed ingen formell utdannelse. Med minst 5 års praksis, trenger man imidlertid kun den teoretiske delen for å kunne ta fagbrevet, i tillegg til en praktisk eksamen. 

- Oppslutningen har vært formidabel, med mer enn 60 påmeldte, forteller han.

Ikke ensom

Arild sier han ikke føler seg ensom i rollen, da det er mange mulige personer å spille på – både på distriktskontoret i Østfold og avdelingskontoret, hvor han kan få juridiske veiledning. 

- Det er mulig jeg er spesielt skrudd sammen, men selv om det stormer som verst, trives jeg som hovedtillitsvalgt og synes det er et svært givende oppdrag. Men det er unektelig en spesiell situasjon når du skal hevde en rett som kan bli angrepet og gjort uviktig av motparten. Og du skal krangle med en arbeidsgiver som betaler lønnen din og som kan påvirke din framtidige arbeidsdag. 

- Det er samtidig en god følelse å vite at jeg kan være med på å gjøre prosessen så god og riktig som mulig for ”mine” medlemmer, selv om det er mange vanskelige beslutninger som må tas og mange tunge beskjeder som må gis! 

Fakta: 

Navn: Arild Johannessen
Alder: 59 år (runder 60 i 2019)
Bosted: Kråkerøy
Sivil status: Ugift
Barn: 1 datter og 1 barnebarn
Arbeidssted: Jøtul
Tillitsverv: Leder for verkstedklubben, Fellesforbundet
Fritidsinteresser: Leser mye, helst faglitteratur, samt glad i å lage mat