Nå styrer Tone Karina LO Østfold-skuta

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tone Karina Ingesen har takket ja til den daglig driften av distriktskontoret, samt kontakten med samarbeidspartnere og LO fellesskapet ut året. Det er Ulf Lervik svært glad for.
Tone Karina Ingesen har takket ja til den daglig driften av distriktskontoret, samt kontakten med samarbeidspartnere og LO fellesskapet ut året. Det er Ulf Lervik svært glad for.

Nå styrer Tone Karina LO Østfold-skuta

Distriktssekretær Ulf Lervik har fått oppdraget med å bygge LO Viken Oslo, og trengte en stedfortreder til å drifte LO Østfold-kontoret ut året. Valget falt på Tone Karina Ingesen, som dermed er den første kvinnen som styrer den daglige driften av kontoret.

Tekst og foto av; Tom Helgesen, Totalmedia

– Jeg er kjempeglad for at Tone takket ja. Dette var den beste løsningen det var mulig å finne, fastslår Ulf Lervik.

- Tone har vært ansatt i LO Østfold i snart 26 år. Hun kjenner organisasjonen godt, samt de fleste tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Derfor var jeg aldri i tvil om at hun var den rette til å overta.

 

Historisk

Tone Karina er historisk på flere vis: Hun er den første kvinne som leder LOs distriktskontor i Østfold, og hun vil bli den aller siste som leder den.

Fra nyttår blir nemlig LO Østfold en del av LO Viken Oslo som et ledd i regionsformen. Et arbeid som altså Ulf Lervik har fått i oppdrag å bygge opp administrativt.

Han gleder seg både over at det oppdraget går etter planen, samt at hans ”hjertebarn” LO Østfold-kontoret er godt ivaretatt.

 

Spennende utfordring

- For meg var dette en spennende utfordring jeg aldri var i tvil om at jeg ville takke ja til, forteller Tone Karinea som har svært travle dager for tiden.

- Da det ble besluttet at LO skulle omorganiseres parallelt med nye fylkeskommuner, oppsto det naturlig nok en viss usikkerhet blant de ansatte. Jeg valgte å ha fokus på at vi skulle bygge det nye laget sammen gjennom å skape trygghet og lojalitet not hverandre.

- Skal dette fungere i et så stort felleskap som vi nå blir, var det eneste riktige å starte med oss selv.

 

Høy aktivitet

Det har som vanlig vært høy aktivitet for regionskontoret i Sandesund i Sarpsborg det første halve året. I tillegg til at det forberedes til en mest mulig smidig overgang til storregionen, er det mye som skal organiseres i forhold til arrangementer, aksjoner, møter, samlinger etc.

- Ikke minst er det et forestående kommune- og fylkestingsvalg, der jobben vår er å sette medlemmenes saker på dagsorden og jobbe for at alle bruker stemmeretten, sier hun.

Regionskontor Viken Oslo vil opprettholde kontorene i Sarpsborg, Drammen og Oslo med alle ansatte, det er en beslutning både Tone Karina og Ulf er svært tilfreds med.