Møte med tillitsvalgte på Oslo Lufthavn og Akershus arbeiderparti

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Møte med tillitsvalgte på Oslo Lufthavn og Akershus arbeiderparti

Mandag 10.01 ble det gjennomført møte med tillitsvalgte fra Oslo lufthavn og politikere fra Akershus Arbeiderparti.

Det var første møte etter nyttår, vi fikk presentert Gudrun som er ny på kontoret på Gardermoen og hun fikk sett og hilst på flere av de tillitsvalgte. Forbundene som var representert fremmet sine medlemmenes tanker og bekymringer om tiden vi er i. Mange har vært og er permittert, og opplever økonomiske bekymringer.

Svært høye strømpriser i november og desember påvirker mange husstander med arbeid på lufthavnen. Flere har økonomisk etterslep etter lang tid med redusert inntekt. Tillitsvalgt fra TRN oppfordret politikerne til å se på løsninger for strømkompensasjon med tilbakevirkende kraft slik at også strømregningene for november og desember kan bli kompensert. 

Norsk Arbeidsmannsforbund oppfordret stortingspolitikerne til å redusere eller fjerne opptjeningstiden for egenmelding. De opplever at flere medlemmer står uten inntekt i begynnelsen av arbeidsforhold fordi terskelen for å være hjemme må være lav.

Møtet ble gjennomført på teams, og selv om vi gjerne skulle vært i lokalene våre på Gardermoen er vi også veldig glade for å kunne treffes på denne måten!