Møte i Regionrådet for Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Møte i Regionrådet for Viken

Første møte i regionrådet for Viken ble avholdt torsdag 9. januar på folkets hus i Oslo.

På dagsorden var hvordan og hva den nye regionen skal gjennomføre av aktiviteter, regionkonferanser, og en kort oversikt over LOs egen organisasjon og hvordan regionen legger til rette for godt samarbeid og koordinering med forbund og lokalorganisasjoner.  Hvordan vi kan jobbe sammen fagligpolitisk ble også et tema og viktigheten av å jobbe fagligpolitisk.

Regionleder Ulf Lervik klar til å åpne møtet

Kim Belaska gikk grundig igjennom LOs oppbyning og retningslinjer for regionråd og for regionkonferansene. Rådet kom med innspill til saker til regionkonferansen som avholdes 27-28 februar på Sørmarka.  På tampen av møtet innledet ogs Jens Olav Simensen om et mulig arbeiderteater om Yngve Hågensen.

Regionleder Ulf Lervik var fornøyd med første møtet. – Med dette engasjementet fra forbundsrepresentantene samt de tre som representerte LOs lokalorganisasjoner i Viken,  lover det godt for jobben vår som er å styrke LO i regionen, både organisatorisk og faglig. Med denne gjengen i rådet blir det spennende å se hva vi kan få til sammen, vår viktigste jobb er å heie på de tillitsvalgte og legge til rette for at de skal få gode arbeidsforhol og størst mulig gjennomslag for medlemmenes ønsker og krav, og det er jeg helt sikker på at dette regionrådet er med oss på sier Ulf.

Regionrådets møter i år er planlagt til 9. Januar,  5. Februar, 14. April, 20. August og 25 september.

Årets regionkonferanser blir gjennomført  27. – 28. februar på Sørmarka og 15.-16. oktober på Quality hotell i Fredrikstad