Marius trives i krevende situasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Marius trives i krevende situasjoner

LO Viken Oslo fortsetter fokuset på de tillitsvalgte som er ryggraden i fagbevegelsen, samt LO-fellesskapets viktigste resurs og medlemsfordel. Vi vil i 2020 presentere intervju med en utvalgt tillitsvalgt hver måned. Månedens tillitsvalgt for januar er: Marius Bjørndalen som er styremedlem i Fagforbundet Viken og Foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold.

Tekst og foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Navn: Marius Bjørndalen
Alder: 34 år
Sivilstatus: Gift
Yrke: Ambulansearbeider
Barn: 1
Bosted: Halden
Tillitsvalgt: Foretakstillitsvalgt Fagforbundet Sykehuset Østfold

Marius Bjørndalen har vært med på skarpe oppdrag og skuddvekslinger i Afghanistan, han har jobbet med krisesituasjoner i ambulansetjenesten og han har vært streikeleder for å sikre alle ansatte i sykehuset Østfold pensjon fra første krone. – Alle tre arenaene gir meg litt av den samme opplevelsen. Jeg trives i krevende situasjoner, sier 34-åringen fra Halden.

Marius vokste opp i Råde, som eldst av tre brødre. Han legger ikke skjul på at det allerede tidlig var mye energi som skulle ut, og beskriver seg selv som en ”rabagast” som trivdes langt bedre med å jobbe og skru enn å sitte rolig på skolebenken. 

- Pappa kjørte egen lastebil, og jeg var ikke mange måneder gammel før han hadde sveiset eget feste til barnesete på motorkassen for at jeg kunne være med ham.

Etter hvert som Marius vokste til, ble han fra sommeren han fylte 12 også en naturlig del av miljøet i verkstedet hos Ramstad Lastebilservice i skoleferiene, hvor han raskt trakk til seg lærdom og fikk lov til å bidra med praktiske oppgaver.

- Mamma har alltid sagt at jeg er ”født voksen”. Jeg trivdes best med voksne rundt meg og var alltid nysgjerrig på det som opptok dem, sier han.

Etter ungdomsskolen, ble det ett år på ”mekken” ved Glemmen vgs. samtidig som  han jobbet hos Scania i Råde på kvelder og i helger. Deretter fikk han fast jobb som lastebilmekaniker hos lastebilverkstedet.

- Jeg tok aldri fagbrevet under skolegangen, og hadde planer om å gå opp som privatist. Men sommeren da jeg fylte 19 år, begynte jeg å bli litt lei all jobbingen -  og følte jeg trengte en pause fra faget og den etablerte hverdagen.

Fra verksted til Forsvaret
Marius ringte Forsvaret og ba om å bli innkalt til førstegangstjeneste. Et ønske han raskt fikk innvilget.

- Jeg hadde vært med i Heimevernsungdommen tidligere, og syntes militærlivet var spennende – ikke minst i forhold til mulighetene det gir for lederansvar.  

Han ble innrullert i infanteribataljonen i Skjold leir i Troms, hvor han ble korporal. Deretter gjennomførte han befalsutdanning.

- I 2005-2006 tjenestegjorde jeg som sersjant og lagfører i den samme leiren, i en tid hvor avdelingen skulle bidra med personell til Afghanistan. Et oppdrag jeg gjerne ønsket å ta del i. Det som trigget meg, var nok først og fremst lysten til å kunne bidra med noe viktig i krevende situasjoner.

- Dessuten var det en tillitserklæring å bli spurt, da de som var aktuelle ble håndplukket ut fra mestring under tiden i Forsvaret. At jeg i tillegg var mekaniker og praktisk anlagt, var heller ingen ulempe. På skolen i det sivile livet derimot, fikk jeg frem til videregående stort sett kun gode karakterer i sløyd…

Sommeren 2006 pakket han utstyret og reiste til det krigsherjede landet som lagfører i en sanitetstropp. Siden ble det to nye turer, hvor oppdraget besto i å bistå og lære opp afghanske sikkerhetsstyrker.

- Vi var ute for mange ulike situasjoner og skarpe oppdrag som krevde sterkt lederskap i ekstreme situasjoner. Vi ble også beskutt, forteller han.

Jobb på ambulanse
Som en del av sanitetsutdanningen i Forsvaret, hospiterte han i ambulansetjenesten og akuttmottaket ved daværende sykehus i Fredrikstad. Da ble det vekket noe nytt i ham som han ble nysgjerrig på.

- Ja, jeg kjente raskt at dette ga meg mye, og jeg tok jevnlig ekstravakter mens jeg var ansatt i Forsvaret. Behovet var stort, og jeg kunne jobbe hvor mye jeg hadde mulighet til.

Etter et halvt år i Telemarksbataljonen på Rena leir etter siste kontingent i Afghanistan, følte han tiden var kommet til at han måtte ta et valg: enten å gå for en karriere i Forsvaret, eller å hoppe over til ambulansetjenesten permanent.

- Jobben i Forsvaret innebar mye pendling, det bidro til at jeg tok beslutningen om å si opp – selv om jeg kun var lovet helgestilling ved ambulansetjenestens seksjon i Sarpsborg.

Selv om han ennå ikke hadde fått full stilling, ble han likevel spurt om han kunne tenke seg å stille til valg som plasstillitsvalgt for de 30-40 ansatte. Det svarte han ja til på strak arm, og ble klappet inn under et medlemsmøte i 2011.

Rettferdighetssans
Når Marius tenker tilbake i tid, finner han at rettferdighetssansen alltid har ligget der. I skolen ble han en naturlig tillitsvalgt og talsperson, og også hos Scania tok han raskt affære om det var misnøye hos de ansatte, selv om han var yngstemann.

- Jeg var frustrert over de som bare pratet uten å gjøre noe konkret for å bedre forholdene. Så ja, interessen og motivasjonen har nok alltid vært der.

Marius ble etter en tid overflyttet til ambulanseseksjonen i Halden, og også der ble han etter hvert valgt inn som plasstillitsvalgt.

- I Halden jobbet jeg også med saker som omfattet hele ambulansetjenesten i Østfold, og tok dette opp på avdelingsnivå selv om jeg ikke hadde noe formelt verv i det forumet. Men det ble tydeligvis lagt merke til. For da fungerende foretakstillitsvalgt ved Fagforbundet Sykehuset Østfold skulle gå av, ble jeg spurt av valgkomiteen om jeg ville stille som kandidat. Det tok jeg som en stor tillitserklæring – og takket ja etter kort betenkningstid.

Tillitsvalgt på heltid
Marius sine tanker og vyer for framtiden ble godt mottatt av medlemmene, og han ble valgt inn til stående ovasjoner i desember 2018. I mars 2019 tiltrådte han den 100 % frikjøpte stillingen. Han legger ikke skjul på at det var en stor overgang fra en jobb ute i felten til å tale over 1100 yrkesaktives sak.

- En av mine store styrker, er at jeg klarer å kaste meg ut i ting og likevel raskt forstå sammenhengene. Marius sitt inntog førte til forholdsvis store endringer i arbeidsmåten på fagforeningskontoret.

Og det gikk ikke lang tid innen han virkelig fikk sin ilddåp som tillitsvalgt.  Kampen om pensjon fra første krone for de sykehusansatte, uansett stillingsstørrelse eller om de er midlertidig ansatt, endte i streik kun noen måneder etter at han startet i jobben.  

En streik som førte til full seier.

- Det ga et enormt kick å stå i rollen som streikeleder, ikke minst å kjenne på det fantastiske samholdet. Medlemmer som sto side om side hver dag og sloss for en sak som mange selv ikke var direkte berørt av. Det var en sterk opplevelse og viste i praksis hvor viktig det er å være organisert.

Han passer på å gi skryt for den gode tonen han har med sykehusledelsen, som evner å skille person og sak. Det er ikke alltid gitt, påpeker han.

Gi det en sjanse
Marius er samtidig klar på at tillitsmannsjobben til tider kan oppleves som både tøff og ensom. Han oppfordrer likevel alle som har som blir spurt, og som har den rette driven i seg, til å ta utfordringen.

- Man kan ikke bli god på alt med en gang, og det er lov å gjøre feil. Dessuten er det viktig å bruke andres erfaring og spille på det apparatet man har i ryggen. Jeg er i hvert fall veldig klar på at det skal oppleves som svært kort vei til mitt kontor for de plasstillitsvalgte. På samme måten som jeg støtter meg til de gode kollegaene på kontoret eller det sentrale apparatet ved behov.

Gjennom verv som tillitsvalgt, får du et stort nettverk, og mange dører vil kunne åpne seg – slik det har gjort for meg.

Valgt for to år
Marius er valgt for to år, og har permisjon fra jobben i ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold.

I november ble han dessuten valgt inn som styremedlem i Fagforbundet Viken, som også er en ny arena for ham.

Hva så med den politiske interessen? Jo, den er selvsagt sterk, og vi kan nevne at han blant annet sitter i styret til Halden Arbeiderparti og som leder av Tistedal og Idd Arbeiderlag, hvor spesielt  infrastruktur og utvikling av tjenestetilbud også utenfor sentrumskjernen er viktige saker på agendaen.

- For meg er det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet en stor kampsak, det er utrolig viktig at arbeidstakerne forstår hvor avgjørende dette er for å fortsatt sikre gode arbeidsvilkår i fremtiden.

Han synes det er trist å registrere at mange dessverre tror at kampen er over.

- Jeg får stadig påminnelser om at den absolutt ikke er det og at ulikheten i samfunnet igjen øker. Selv i det offentlige helsevesenet er det personer som årevis jobber på 0% -kontrakter, de går derfor alltid med telefonen i hånda og må jage vakter for å sikre innkomst til å forsørge familien.

- Så vi er absolutt ikke i mål, men det er utrolig meningsfylt å kunne hjelpe de personene med å kreve fast stilling slik at de får en forutsigbar arbeidshverdag og trygg inntekt.

Helsepolitikk står naturligvis også hans hjerte nær og han frykter at privatisering og blå-blå politikk skal rasere velferdsstaten og rokke ved prinsippene om at alle skal få samme helsehjelp, uansett størrelsen på kontoen.

- Vi ser allerede nå at det er i ferd med å bevege seg i den retningen, så det er avgjørende med et regjeringsskifte i 2021, understreker han.

I tillegg til å være foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold, er Marius Bjørndalen også representant i styret i Fagforbundet Viken. – Jeg har nok litt samme innstilling som Pippi når jeg møter nye utfordringer;  ”det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!”

Har ambisjoner
På spørsmålet om egne ambisjoner, svarer han slik: - Jeg er  opptatt av å sette Fagforbundet på kartet og jobbe for medlemmenes beste i de rollene jeg nå har, men er i fremtiden klar for å brette opp ermene om det skulle dukke opp andre,  spennende muligheter i arbeiderbevegelsen. Det ligger litt i mitt vesen å kaste meg ut i nye utfordringer med jevne mellomrom. 

Hans mange og store engasjementer fører til tidvis svært så full kalender, og trekker fram viktigheten i at han er gift med en tålmodig kone.

- Ja, jeg er ikke den mest tilregnelige når det gjelder «hjemmetider» og det å skille mellom jobb og fritid. Så jeg er svært takknemlig for at jeg får lov til å jobbe med det jeg brenner for!

Marius er opptatt av å sette Fagforbundet på kartet og jobbe for medlemmenes beste i de rollene jeg han har. Han legger samtidig ikke skjul på at han i fremtiden er klar for å trå til om det skulle dukke opp andre,  spennende muligheter i arbeiderbevegelsen