LOs utdanningskonferanse – i år gratis for deg som er LO-medlem

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs utdanningskonferanse – i år gratis for deg som er LO-medlem

Gå ikke glipp av årets digitale konferanse 14. oktober, kl. 13.00–15.30

Du møter blant annet

1.   Tavlemontørlærling Even Larsen bygger motorer til elektriske ferger, istedenfor dieselmotorer. Even er stolt av å være en del av det grønne skiftet i yrkesfagene.

2.   Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal fortelle hva regjeringa gjør. Asheim har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning. Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre kommenterer!

3.   Rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen. Olsen var tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet i Oslo og er professor i medisinsk fysikk. Hans forskningsfelt er strålebehandling og kreft.

 

Lære hele livet

Vi er midt inne i kompetansereformen «Lære hele livet». Arbeidslivsdrevne bransjeprogram skal være motoren. Det er store forventninger til hva vi som fagbevegelse kan bidra med. Økt økonomisk ulikhet og klimaforstyrrelser har samtidig vokst fram som to av våre viktigste samfunnsutfordringer.

Temaet på årets konferanse er derfor kompetanse, ulikhet og grønt skifte. Hvilken sammenheng er det mellom områdene? Hvilke konsekvenser får økende ulikhet og klimaforstyrrelser for hva vi bør gjøre i utdannings- og kompetansepolitikken? Hva betyr dette for tillitsvalgtes arbeid på den enkelte arbeidsplass? Og for oss som fagbevegelse? Hvordan kan politikkområder spille på lag?

 

En interaktiv debatt

4.   Du kan delta aktivt i konferansen med å stille spørsmål og kommentere debattene i nettprat.

5.   Du kan besøke spennende utstillere.

6.   Du kan mingle digitalt og bli kjent med andre som har samme interesser som deg.

7.   Du kan delta i konferansen inntil 14 dager etter arrangementet hvis du ikke fikk med alle innslagene.

 

Mer omtale av program og spennende gjester finner du her