LOs utdanningsfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

LOs utdanningsfond

Tildeling av stipend for studieåret 2021/2022

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år.

Og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

      1.    Helårsstudium (2 semester) 

Da er stipendets størrelse: inntil kr. 13.500, - pr. studieår.

      2.  Utdanning av kortere varighet enn pkt. a

Praksiskandidat kurs: Inntil kr. 10.500,-pr. skoleår

Kortere kurs : Inntil kr. 4.000,- pr studieår

Man har også AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler, som er på  kr. 10.500,- pr.skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på lo.no og blir behandlet en gang i måneden.

Merk: Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.