Søk om støtte fra LOs utdanningsfond

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Søk om støtte fra LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 12 LO-forbund har rettigheter i fondet. Frist er satt til 15. mai 2020.

Fondet yter støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi. Fondet yter også stipend til etter- og videreutdanning.

Disse forbundene har har rettigheter i LOs Utdanningsfond:

Norsk Arbeidsmadsforbund
Fellesforbundet
Norsk Transportarbeiderforbund
Handel og Kontor i Norge
EL og IT Forbundet
Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Tjenestemanslag
Forbundet for ledelse og teknikk
Fagforbundet
Industri Energi

Les retningslinjer for LOs utdanningsfond HER

Satser LOs utdanningsfond finner du HER

På siden utdanningsfond. kan du søke om støtte til utdanning. Linken til sidne finner du HER

Husk søknadsfristen 15. mai.