LO i Viken Oslo anbefaler permitterte å benytte seg av gratis karriereveiledning!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO i Viken Oslo anbefaler permitterte å benytte seg av gratis karriereveiledning!

Karriere Østfold og LO i Viken Oslo vil samarbeide for at flere blir kjent med muligheten til å få gratis veiledning via nett.

Mange må i disse tider permittere eller si opp ansatte, og gjenværende medarbeidere får kanskje nye oppgaver som krever mer eller annen kompetanse.
I krisepakkene levert av regjerningen, fylket og kommunene fokuseres det på å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet.
Karrieresenter Østfold har laget dette oppropet til bedrifter og tillitsvalgte som vi gjerne støtter opp om!

Er du arbeidsgiver, tillitsvalgt eller har du personalansvar eller en HR-rolle? Da bør du kjenne til oss og våre gratis karrieretjenester.

Karriereveiledning er et nyttig verktøy i arbeidet med oppfølging av medarbeidere, og spesielt i arbeid med kompetanseutvikling (kartlegging av kompetanse, kompetansebehov og kompetansehevingsmuligheter).

Ved omstilling og nedbemanning er karriereveiledning viktig for å ivareta de overtallige på en god måte. God oppfølging kan bidra til et positivt omdømme og slik tiltrekke god arbeidskraft i fremtiden.

Gjennom karriereveiledning kan dine medarbeidere og medlemmer få verktøy og metoder til å styrke personlig og faglig utvikling, og egen omstillingsevne. Vår spisskompetanse er å veilede mennesker til å ta gode valg når det gjelder jobb, kompetanseutvikling og omskolering. Vi skreddersyr både individuelle og kollektive karrieretjenester tilpasset deres behov.

På våre hjemmesider https://karriereostfold.no/karriereveiledning-i-bedrift/ kan du lese mer om karriereveiledning og hvilke tjenester Karrieresenter Østfold kan tilby dere og hvordan dere kan kontakte oss.

Bruk oss til det beste for din arbeidsplass og dine medarbeidere. Alle våre tjenester er gratis.

Og til den enkelte rammet av krisen vi befinner oss i: Bruk tiden til å utforske dine muligheter sammen med en karriereveileder – helt gratis.

Dette tilbudet tilbyr alle karrieresentrene i Viken nå som vi er i den situasjonen vi er. For å få mer informasjon og kontaktopplysninger er det bare å gå inn på linkene under 

Akerhus

Buskerud

Oslo

Østfold

Ikke nøl med å ta kontakt!