LO får ny visuell identitet i 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO får ny visuell identitet i 2019

Fellesskap, styrke og rettferdighet. En oppdatert LO-identitet synliggjør hva LO er og står for.

LO er Norges største hovedorganisasjon for 26 fagforbund med tilsammen over 930 000 medlemmer. Vår viktigste jobb er å arbeide sammen med LO-forbundene for et trygt og godt arbeidsliv, et samfunn med en rettferdig fordeling og velferd for alle.

LOs visuelle profil ble sist revidert i 2004. Nå samles våre aktiviteter og prosjekter med et oppdatert og styrket visuelt uttrykk. Identitetsarbeidet har til hensikt å skape så få unntak som mulig slik at vi er til å kjenne igjen, uansett hvor man møter LO. Ved å framstå velorganisert visuelt, ønsker vi å synliggjøre det fellesskapet vi er en del av også for nye og yngre målgrupper.

Dette er nytt


1. OPPDATERT LOGO
Den ytre formen på LO-symbolet er justert til å være kvadratisk, og de overlappende bokstavene i monogrammet «LO» er trukket inn i det røde kvadratet og gjort noe kraftigere. Det som enklest skiller den nye logoen fra den forrige, er de avrundede hjørnene, som gir en myk kontrast til stramheten i de geometriske bokstavene. I tillegg tar vi i bruk en kortform av navnetrekket, LO Norge og tilsvarende for våre regionkontorer, LO Agder, LO Buskerud osv.

2. ENHETLIG MERKESTRUKTUR
LO-symbolet, kombinert med felles skrivemåte på navn, brukes som hovedkjennetegn ved profilering av alle våre organisasjonsenheter, faste aktiviteter og prosjekter. Dette vil gi styrke og gjenkjennelighet på tvers av aktivitetene våre.

I tillegg til disse to hovedprinsippene, vil helheten i vår visuelle identitet komme til uttrykk gjennom fargebruk, typografi og bilder.

Tidsplan

Det jobbes nå med ferdiggjøring av ny designmanual, og implementer­ing av profilen på materiell og synlige kommunikasjonsflater. Lansering av nye nettsider for LO skjer i februar 2019, og vi samkjører overgan­gen til ny logo med dette. I februar tar vi i bruk nye maler for brev, presentasjoner, visittkort og lignende. Siden dette er en oppdatert logo, ikke en helt ny, så bruker vi sunn fornuft – både praktisk og økonomisk – i vurderingen av hva som skiftes ut når.

Den nye visuelle profilen er utarbeidet i samarbeid med designbyrået Cretalux og designer Bjørn Rybakken.

På www.lo.no/ny-visuell-identitet kan du se en kort visualisering av den nye profilen.