Lærlingpatrulje

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lærlingpatrulje 2020

Det var LO-kongressen i 2017 som vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatruljer. Målet er å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir.

Det sentrale ungdomsutvalget i LO har vedtatt at det skal arrangeres lærlingpatrulje i ukene 43-47 i hele landet. I den forbindelse ønsker LO Viken Oslo å arrangere Lærlingpatrulje i uke 43.  Lærlingpatruljen arrangeres på lik form som sommerpatruljen, men i denne patruljen skal vi legge vekt på lærlinger og deres behov og rettigheter samt plikter.
Patruljen vil primært besøke og ha telefonintervju med bedrifter som har lærlinger, men også se på muligheten til ha samtale bedrifter som vurderer å ta inn lærlinger. Slik at vi får gitt de informasjon om hvilken nytteverdi det er å ha en lærling i bedriften.

LO's lærlingpatrulje vil i år være fra 19-23 Oktober.

Det åpnes opp for at man kan være med på fysisk patrulje eller ringepatrulje. Vi følger de nasjonale retningslinjene på smittevern under patruljen.

På skjemaet krysser du av for hvor du ønsker å gå patrulje og hvilken dag/dager du kan tenke deg å være med. Meld deg på her 

Frist for påmelding er 5/10-20.