Kongress forberedelser i lokalorganisasjonene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kongress forberedelser i lokalorganisasjonene

LOs handlingsprogram er et uttrykk for det brede samfunnsengasjement LO og forbundene har. I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsmiljø som er våre kjerneområder - handler det om næringspolitikk, om velferd, om miljø og klima, om kultur og demokrati. Det handler om medlemmene og deres familier skal kunne ha et godt liv, både i jobb og i fritid. Og det handler om vår evne til å vise internasjonal solidaritet.

Regionleder Ulf Lervik ønsket velkommen til de 20 deltagerne som hadde satt av en varm sommerkveld for å jobbe med kongressforslag. Han ønsket spesielt velkommen til LOs 1.nestleder Peggy Hessen Følsvik som  presenterte LOs Handlingsplan og jobben framover mot LO kongress 2021.

LO-Kongressen, Norges største politisk verksted avholdes 2.-7.mai 2021, noe som er under 1 år til. Forberedelsene er i gang organisatorisk, praktisk og politisk. Det regnes med at LO-Kongress arrangeres som normalt og at vi har lagt Covid-19 bak oss. Men det vil uansett legges til rette for gjennomføring.
Forslagsfristene er viktig at overholdes og de er som følger;

Klubber, fagforeninger og avdelinger sender sine forslag til sitt fagforbund innen
1. august 2020.
LOs lokalorganisasjoner sender sine forslag til LOs regionkontor innen
1. august 2020.
Forbundene og LOs regionkonferanser sender sine forslag til LO innen
1. november 2020.
På grunnlag av de innsendte forslagene fra forbundene og LOs regionkonferanser, utarbeider LO-sekretariatet innstillinger til vedtak til punktene på dagsorden. Disse sendes organisasjonsleddene innen 1. mars 2021.
Til LO-Kongress i 2017 ble det utarbeidet og vedtatt ny handlingsplan på LO-Kongress. Debatten til LOs handlingsplan for 2021-2025 bygges på denne. Selv om vi har blitt rammet av Covid-19 så vil politikken være den samme.

LO sine kampsaker har muligens blitt enda viktigere i denne tiden med korona. Forskjellene har blitt enda tydeligere mellom fattige og rike de siste 7 årene som H-regjeringen har styr landet, og blir ikke mindre etter denne krisen.

Pr i dag er det 340 000 permitterte eller arbeidsløse i Norge. Hvordan dette bildet er over sommeren er dette ingen som vet. Men det må tas kraftige grep for å få ned arbeidsledigheten og ha fokus på skolering for økt kompetansen.

 

Det skal lages et program for et bedre arbeidsliv.
LOs kampsaker har blitt enda mer viktig. Ulikhet, samt klima og miljø er to viktige temaer.

Medlemsdebatten skal avholdes i forkant av kongressen og starter til høsten.
Målet er å skape engasjement. Vi nærmere oss 1 million medlemmer og det er viktig at vår mening kommer fram. Derfor er det høy deltakelse og engasjement bland medlemmene viktig.
Fokuset for medlemsdebatten er Ulikhet – Hva er det viktigste tiltaket for å få ned ulikhetene?

I tillegg til politikk er det også viktig og gøyale ting under LO-Kongressen.
Det skal deles ut 3 priser under kongressen. LOs hederspris, LOs likestillingspris og LOs kulturpris. LOs likestillingspris og LOs kulturpris kan man komme med forslag på aktuelle kandidater. Dette blir lagt ut på lo.no

Det som er viktig er at det blir en god debatt i organisasjonene og at det jobbes godt med forslagene.

Et råd er å lage korte forslag, ikke lange med flere forslag i et og samme. Lever heller flere forslag var Peggys avslutningsord før det ble åpnet for debatt med spørsmål og kommentarer fra deltagerne.

Avslutningsvis takket Ulf  for en fin gjennomgang og deltagelse i det som var den andre temasamlinger om forslag til LO kongressen for LOs lokalorganisasjoner i Viken Oslo.