Konferanse for LOs lokalorganisasjoner i Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konferanse for LOs lokalorganisasjoner i Viken

23. Januar var LOs lokalorganisasjoner i Viken samlet for å velge sine representanter til LOs regionråd i Viken.

LOs lokalorganisasjoner består av de lokale fagforeningene i den eller de kommunene som de har sitt nedslagsfelt. I Viken finnes det 13 Lokalorganisasjonersom samordner fagforeningene i sitt område. LOs lokalorganisasjoner er viktige lytterør for LO, både regionalt og sentralt. og ikke minst er de tillitsvalgte som deltar i styrearbeid de fremste frivillige når det arrangeres aktiviteter i lokalsamfunnene og byene i hele Viken.

Selve valget gikk fint for seg og det ble valgt tre representanter (og tre varaer) hvorav en fra hver av de sammenslåtte fylkene som i dag utgjør Viken.

Iren Bekkevold Berg fra LO på Nedre Romerike med Mona Bergersen fra LO i Follo som vara.

Vidar Schei fra LO i Fredrikstad med Klaus Lintho fra LO i Sarpsborg som vara.

Trine Sandum fra LO i Hallingdal og Ringerike med Petter Dreier fra LO i Drammen og omegn ble alle enstemmig valgt.

De tre representantene som skal koordinere LOs lokalorganisasjoner for å kunne ta opp saker i Regionrådet, når man først får samlet en flokk med lokale LO tillitsvalgte, benytter man alltid muligheten til å snakke om aktiviteter, fagligpolitiske kamper og veien videre for LOs lokalorganisasjoner samt hvordan vi skal samarbeide med hverandre og innad i lokalorganisasjonene i Viken (og Oslo)

Neste samling blir 15-16 september der vi samler alle styremedlemmene som har mulighet i Lokalorganisasjonene i Viken Oslo for en skikkelig samling med spennende temaer. Snart er det årsmøtetid i fagforeninger, forbund og lokalorganisasjoenne. Vi anbefaler alle til å dra innom for å høre på den gode jobben som gjøres av noen sv de beste tillitsvalgte vi har:)

Vi takker for en fin og givende samling.