Kjønnsdelt arbeidsmarked

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kjønnsdelt arbeidsmarked

I dag har kvinner og menn nesten lik arbeidsdeltakelse.

 

Samtidig er arbeidsmarkedet delt i typiske kvinne og mannsyrker, det vil si kvinner i helse og omsorgsyrker, frisører etc og menn innen industri og bygg/anlegg.

Se likestillingsstatistikken på utdanning.no

 

Kvinner jobber også oftere deltid, 4 av 10 kvinner jobber deltid, mens 1,5 menn jobber deltid.

Typiske kvinneyrker er ofte dårligere betalt enn typiske mannsyrker.

 

Se månedes tema i Januer: Heltid - må bli en hovedregel!

 

Ca 85 % i gjennomsnitt Gutter og jenter tenker fremdeles tradisjonelt når de skal velge utdanning og yrke.

Det må orienteres bedre om hvilke muligheter man har når man søker på skole i Norge.

Skal gutter velge typiske kvinnedominerte yrker må både lønnsnivået økes og hovedregelen bli heltidsstillinger.

 

 Familie -og likestillingspolitiskutvalg Viken Oslo