Julekalender 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Julekalender 2019

Julen nærmer seg og vi på regionskontoret Viken Oslo gleder oss skikkelig til jul. I anledningen ønsker vi å ha en julequizkalender, hver dag frem til og med 24 desember publiseres et spørsmål på en av våre facebook sider.

To uker igjen til jul og vi ser frem til 14 luker i julekalenderen vår. Vi har foretatt en trekning blant dere som har svart rett frem til nå. Se under om du har vunnet, Vi tar kontakt med dere som vant på facebook. Har du ikke fått beskjed fra oss, er det fint om du sender oss en epost til vikenoslo@lo.no for å avtale henting\levering av premier😊

Alle som har svart rett kan komme innom ett av våre tre kontoret (Oslo, Sarpsborg og Drammen) for å hente en liten trøstepremie. Send oss en beskjed så er du sikker på vi er inne.

Facebooksiden for Oslo og Akershus

Facebooksiden for Buskerud

Facebooksiden for Østfold

Om du ikke har facebook, kan du også sende inn ditt svar på vår epostadresse: vikenoslo@lo.no.

 

1.desember: Hvilket år ble full lønn under sykdom en rettighet for arbeidstakere?

Svar: Som svært mange greide, 1978. Dagens sykelønnsordning tredde i kraft sommeren 1978. Mange hadde her allerede avtaler som sikret full lønn under sykdom, men blant arbeiderne var det vanlig med tre ubetalte karensdager.  På denne tiden var det tverrpolitisk enighet om å få innført dette. Nå som Norge har blitt rikere og sykefraværet omtrent det samme er den tverrpolitiske enigheten borte og sykelønnsordningen blir utfordret. LO vil fortsette kampen for at folk skal få lønn - også under sykdom.

Vinner Oslokontoret: Ira Engelund Hartmann
Premie: Sekk med godteri og diverse overraskelser

 

2.desember: Når ble fedrepermisjon innført i Norge, og av hvem?

Svar: Fedrekvoten ble innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1. april 1993 og var opprinnelig på fire uker. Er du heldig så har kanskje tariffavtalen din noen bedre betingelser. For eksempel så har mange to uker med betalt fødselspermisjon.

Vinner Oslokontoret: Ann-Jorun Rønningsen
Premie: Sekk med godteri og diverse overraskelser

 

3. Desember: Hvilket ord mangler fra arbeidsmiljølovens formålsparagraf? "a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en _______________ og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet

Svar: Helsefremmende var det maglende ord. Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.  

Vinner Oslokontoret: Tonje Granmo
Premie: Sekk med godteri og diverse overraskelser

 

4. Desember: Når fikk kvinner stemmerett i Norge?

Svar: I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene. Viste du at LO medlemmer er blant de flinkeste til å bruke stemmeretten? 

Vinner Oslokontoret: Hege Monsrud
Premie: Sekk med godteri og diverse overraskelser

 

5.Desember: Det er noen velkjente datoer i vår historie. Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon i 1899. Men, hvilket år ble den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgivere opprettet?

Svar: 1935. Denne avtalen er ofte betegnet som et tidsskille, et markant brudd i en utvikling og en milepæl for arbeiderne og anerkjennelse av fagbevegelsen. Den kan også anses som et uttrykk for organisasjonenes vilje for å samarbeide og lage avtaler, fremfor å gjennomføre lovendringer. 

Vinner Østfoldkontoret: Andreas Kalgraff
Premie: Haslenisse

 

6. desember: Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.  
Når ble det ulovlig å diskriminere på grunn av kjønn? 

Svar: 9. juni 1978. Loven forbød diskriminering på grunnlag av kjønn, og stilte krav om aktivt arbeid for likestilling. Den ga også regler om håndheving, og rettslige reaksjoner ved brudd. Denne ble først byttet ut i 2013, da med hovedsakelig redaksjonelle endringer. Samtidig med denne kom det en ny diskrimineringslov, som omhandlet seksuell orientering, og nye versjoner av diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Disse lovene ble slått sammen i Likestillings- og diskrimineringsloven av 16. juni 2017.

Vinner Østfoldkontoret: Kari Strømme-Melby
Premie: Gave med mening – Te og karamell gavepose fra Kirkens bymisjon

 

7. desember: OL i Oslo 1952. Ett land stemte mot at langrenn for kvinner skulle bli olympisk gren, hvilket land? 

Svar: Norge. Vinter OL ble arrangert i Oslo og på Norefjell. Totalt deltok 694 utøvere fra 30 land, og det var første gang Japan og Tyskland deltok i vinterolympisk sammenheng etter de ble utestengt fra lekene i St. Moritz 1948. Kvinner fikk delta i langrenn til tross for Norges motstand, og alle langrennsmedaljene ble vunnet av nordiske land. Lydia Wideman fra Finland ble den første kvinnelige OL-vinneren i langrenn. 

Vinner Østfoldkontoret: Kristoffer Andreassen Tandberg
Premie: Gave med mening – Serveringsfjøl fra Kirkens bymisjon

 

8 desember: FAFO ble etablert som forskningsinstitusjon i 1982, og LO hadde en direkte rolle i dette. Ideen kom derimot allerede i 1940, av en sentral kvinne i LO-systemet. Hvem?

Svar: Johanne Reutz, sjeføkonom i LO.

Vinner Østfoldkontoret: Hege Nyhagen
Premie: Gave med mening – Opptenningsbrikketer fra Kirkens bymisjon

 

9 desember: Hvem var verdens første kvinnelige statsminister, og i hvilket land?

Svar: Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike kjent som Sirimavo Bandaranaike, var en srilankisk politiker og verdens første kvinne valgt til å styre et land, i 1960.   Verdens første kvinnelige president var Vigdis Finnbogadottir, som ble president i Island i 1980, og da både Islands og Europas første kvinnelige president. Hun var også den første demokratisk direktevalgte kvinnelige presidenten i verden.

Vinner Buskerudkontoret: Jan Ivar Weimoth
Premie: Gavepose med litt av hvert

 

10 desember: Statens Lånekasse for utdanning er et direkte resultat av det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet, og hadde blant annet som mål å sikre at utdanning ikke skulle være avhengig av tykkelsen på lommeboka. Hvilket år ble Lånekassa etablert?

Svar: Fra siste halvdel av 1950-årene ble det også gitt støtte til elever i videregående skole. I 2018 hadde Lånekassen 1 110 500 aktive kunder, 440 338 elever, studenter og lærlinger søkte om støtte for undervisningsåret 2017/2018.

Vinner Oslokontoret: Iren Bekkevold Berg
Premie: 
En sekk med litt av hvert

 

11 desember: Norges første kvinnelige fagforening, Den Kvindelige Fyrstikkarbeiderforening, ble stiftet i Kristiania den 8. februar. Men, hvilket år?                                                            

Svar: 1890. Norges eldste fagforening er Norges Farmaceutiske Forening, og ble stiftet i 1858. LO ble stiftet først i 1899.

Vinner Buskerudkontoret: Lene Anette Dahl
Premie: Gavepose med litt av hvert

 

12 desember: LO favør ble historisk startet med de så kalte «gravferdskassene», som gav økonomisk bistand ved medlemmers begravelser. Etter andre verdenskrig ble dette utvidet til å også omfavne områder som ferie og fritid. Når kom innboforsikringen «Kollektiv hjem»?  

Svar: 1967. Først i 1997 ble alle de ulike medlemsfordelene samlet under fanen «LO favør». Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF) var det første forbundet som innførte forsikringen, og ble tatt til retten av forsikringsselskaper på grunn av dette. Heldigvis vant de, med forutsetning om at eksisterende medlemmer fikk reservere seg mot forsikringen.

Vinner Østfoldkontoret: Åsmund Utgård
Premie: Haslenisse

 

13 desember: Arbeiderpartiets kvinnenettverk er i dag en etablert og viktig del av Arbeiderpartiet, men kvinnebevegelsen oppstart skjedde svært gradvis. I hvilke to byer ble de første Kvindelige Arbeiderforeninger stiftet, og når ble det samlet?

Svar: Bergens Kvindelige Arbeiderforening ble stiftet i 1894, Arbeiderpartiets Kvindeforening i Kristiania ble stiftet i 1895. Etter mye motgang ble Kvindeforbundet stiftet i 1901, hvor også Kvinnelige fagforeninger deltok. Totalt hadde de et medlemstall på 260 kvinner.

Vinner Oslokontoret: Helene Fredriksen
Premie:

 

14. desember: Hvor mange prosent av folk mellom 19 og 24 år var i høyere utdanning i 2018?   

Svar: 35,3 %, eller 293 287 personer.

Vinner Oslokontoret: Hannah Djupvik Bueide
Premie:

 

15. desember: I 1901 ble Martha Tynæs valgt inn i bystyret i Kristiania for Arbeiderpartiet som en av de første kvinnelige kommunepolitikere i landet. Hvor lenge satt hun?                              

Svar: Frem til 1919. I denne perioden var Tynæs også blant de to første kvinner nominert til Stortinget. Anna Rogstad fra Venstre var første kvinnelige representant, Karen Platou fra Høire var den første faste kvinnelige representanten på Stortinget i 1922.

Vinner Østfoldkontoret: Heidi Christin Kallasten
Premie: Haslenisse

 

16. desember: 8-timers arbeidsdag er for de fleste av oss det vi alltid har hatt, men ikke noe vi kunne ta for gitt før. Kampen startet under den industrielle revolusjon i Storbritannia. Her kunne fabrikkarbeidere måtte jobbe opptil 16-timers dager, seks dager i uka. Fra 1890 var det verdensomspennende demonstrasjoner 1. mai, dette ble et fast innslag 1. mai i en rekke land i flere år. Hvilket år ble 8-timersdagen innført i Norge? 

Svar: Åttetimersdagen ble innført i Norge i 1919, samme år som loven om arbeidervern. Australia og New Zealand var tidlig ute, og åttetimersdagen var vanlig der allerede før første verdenskrig.  

Vinner Oslokontoret: Sissel Bjerkely
Premie:  

 

17. desember: Aasa Helgesen var den første kvinnelige ordfører i Norge. Hun var ordfører i Utsira kommune i Rogaland fra 1926, til 1928. Hvilket parti var hun valgt inn fra?      

Svar: En radioassistent hadde satt opp en ren kvinneliste, sannsynligvis som en spøk, som resulterte i at hele elleve kvinner ble valgt inn i Utsira kommunestyret. Utsira hadde på dette tidspunktet kun 12 representanter, altså var det kun én mann i kommunestyret i denne perioden. Han ønsket ikke å være ordfører, så Helgesen måtte trå til. 

Vinner Østfoldkontoret: Jan Frode Hanssen
Premie:

 

18. desember: Allerede i 1920-åra var det foreslått i arbeiderbevegelsen å innføre sekstimersdag. Dette kom opp igjen på 70-tallet, da gjennom kvinnebevegelsen. Hvilket politisk parti var det første som programfesta sekstimersdagen, og når ble det satt fram for første gang på LO-kongressen? 
Svar: SV var det første partiet som programfesta sekstimersdagen, i 1975. LO reiste forslaget for første gang i 1931, men forslaget ble fremmet på LO-kongressen for første gang i 1977, og har blitt fremmet der en rekke ganger siden. Partiet Rødt programfesta sekstimersdagen i 2019, og ifølge flere aviser «snuser» Arbeiderpartiet på noe lignende.  

Svar: SV var det første partiet som programfesta sekstimersdagen, i 1975. LO reiste forslaget for første gang i 1931, men forslaget ble fremmet på LO-kongressen for første gang i 1977, og har blitt fremmet der en rekke ganger siden. Partiet Rødt programfesta sekstimersdagen i 2019, og ifølge flere aviser «snuser» Arbeiderpartiet på noe lignende. 

Vinner Østfoldkontoret: Unni Kirkbak Vik
Premie:

 

19. desember: Hvem sa følgende: «Fra gammelt av har arbeidsfolk drømt om at barna deres skulle få lære mer enn de selv»?    

Svar: LO-leder Konrad Nordahl på Kongressen i 1964 

Vinner Østfoldkontoret: Rita Larsen
Premie:

 

20. desember: De fleste kjenner «De fire store» som Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Jonas Lie og Henrik Ibsen, men uttrykket brukes også på andre måter. Den nasjonale komiteen for stemmerettsjubileet valgte seg fire kvinner som de største bidragsyterne i kvinnebevegelsen for stemmerett. Hvem er disse fire?  

Svar: Camilla Collett blir regnet for å være Norges første feminist, og vår første store kvinnelige forfatter. Collett skrev særlig om kvinners plass i samfunnet, og hennes tenkning er inspirert av kvinnesaksdebatten i hele Europa. Hennes verk «Amtmandens Døttre» regnes som Norges første roman som tar opp sosiale problemer i samtiden. Fredrikke Marie Qvam deltok i stiftelsen og ledelsen av Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnestemmerettsforeningen, Landskvinnestemmerettsforeningen, Norske kvinners Sanitetsforening og Norske Kvinners Nasjonalråd. Qvam ble omtalt som «Korridorenes Dronning», da hun drev politisk lobby gjennom politikernes koner. Gina Krog ble etter en reise til England inspirert av Suffragette-bevegelsen, og begynte å skrive i avisene. Hun deltok også i opprettelsen av Norsk kvinnesaksforening, Kvinnestemmeforeningen, Landskvinnestemmerettsforeningen og Norske kvinners Nasjonalråd. Krog var politiker for Venstre, og første kvinne som ble gravlagt på statens regning. og Fernanda Nissen for hennes arbeid i fyrstikkarbeidernes streik i 1889. Nissen var Arbeiderparti-politiker, og i tillegg til å arbeide blant annet for barnehjem, aldershjem og jordmødre, var Nissen svært aktiv innen kulturpolitikk. Hun jobbet blant annet for opprettelsen av Folketeateret.

Vinner Østfoldkontoret: Torjus Hjælmèn
Premie:

 

21. desember: I dag jobber vi alle fem dager i uka som normal arbeidstid, men flere kan nok huske å ha jobbet, eller kanskje vært på skole, hele seks dager i uka. Hvilket år ble femdagers arbeidsuke innført? 

Svar: I 1968. Da var det vanlig med 42,5 timers arbeidsuke, men i 1976 ble det innført 40 timers arbeidsuke. Først i 1986 gjennom tariffavtale ble det innført 7,5 timers arbeidsdag, og 37,5 timers arbeidsuke. 

Vinner Østfoldkontoret: Karianne Teig  
Premie: 

 

22. desember: Folketrygden er trygdeordningen for alle som er bosatt i Norge. Den er obligatorisk, og sikrer økonomisk stønad ved anledninger hvor man ikke kan jobbe. Den dekker også utgifter til medisinsk behandling og rehabilitering. Hvis en norsk statsborger oppholder seg mer enn seks måneder i utlandet, mister en medlemskapet sitt. Heldigvis finnes det noen unntak for dette. Hvem er unntatt denne regelen?   

Svar: Ansatte på norske skip og i norske flyselskap, statstjenestemenn i utlandet og norske utenlandsstudenter. 

Vinner: 
Premie:  

 

23. desember: Uttrykket «Den norske modellen» handler om organisering av økonomi, arbeidsliv og politikk i de Norge, som er svært sammenlignbart med de andre nordiske landene. Uttrykket er derfor ofte «Den nordiske modellen». De viktigste fellestrekkene er at man har en velferdsstat som sikrer trygder og pensjoner, finansiert gjennom skatt og stabil økonomi, man har et tett samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og lave inntektsforskjeller. Man ser også likestilling som et typisk kjennetegn, med høy deltakelse i arbeidslivet av kvinner, og gratis utdanning styrt av det offentlige. Likevel er ikke likestillingen helt på topp i Norge. Blant menn jobber 85,4 % heltid, mens kun 14,6 % jobber deltid. Hva er tallet for kvinner, og hvor mange kvinner (i prosent) er i arbeid? (Tall fra 2017).   

Svar: 63,1 % av kvinner mellom 15 og 74 år jobber heltid, 36,9 % jobber deltid. Totalt er 69,3 % av menn mellom 15 og 74 år i arbeid, til sammenligning med 64,5 % av kvinner i samme alder. Nå i julestrida vil vi også minne om at menn i gjennomsnitt tjener 533 900 kroner i året, mens kvinner tjener i gjennomsnitt 369 600 kroner per år. Det håper vi alle husker mens de åpner julegavene i morgen. 

Vinner: Solfrid Helen Borger
Premie:  

 

24. desember: Nå er det endelig jul! Vi håper mange får tatt seg en ordentlig juleferie, men vet at mange må jobbe. Særlig takk til alle som jobber i nødetatene, på sjukehus og sjukehjem, i butikk og alle andre som sørger for at Norge går rundt. Siste spørsmål i kalenderen handler derfor om hvilke rettigheter man har når man jobber i dag, på julaften. Hva står det i Arbeidsmiljøloven § 10-10 om julaften? 

Svar: Du har rett til fri etter kl. 15 på julaften. Dersom du blir pålagt å arbeide etter dette tidspunktet, må vilkår for søndagsarbeid være oppfylt. Altså er det ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Husk også at både søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager er arbeidsfrie dager. Sjekk arbeidsavtalen din, og tariffavtalen for å se hva du har krav på av ekstra tillegg hvis du jobber disse dagene!  

Vinner : Hannah Djupvik Bueide
Premie: