Julekalender 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Julekalender 2019

Julen nærmer seg og vi på regionskontoret Viken Oslo gleder oss skikkelig til jul. I anledningen ønsker vi å ha en julequizkalender, hver dag frem til og med 24 desember publiseres et spørsmål på en av våre facebook sider.

Hver uke trekker vi noen heldige som kan vinne fine premier, LO-effekter og annet som kommer godt med til jul bland dere som svarer riktig.

Du kan svare ved å skrive svaret under i kommentarfeltet på en av våres  facebooksider. Spørsmål, svarene og vinnere publiseres på vår hjemmeside jevnlig. Så, ta turen innom denne siden om du lurer på hva som var riktig svar og hvem som har stukket av med premiene. 

Facebooksiden for Oslo og Akershus

Facebooksiden for Buskerud

Facebooksiden for Østfold

Om du ikke har facebook, kan du også sende inn ditt svar på vår epostadresse: vikenoslo@lo.no.

 

1.desember: Hvilket år ble full lønn under sykdom en rettighet for arbeidstakere?

Svar: Som svært mange greide, 1978. Dagens sykelønnsordning tredde i kraft sommeren 1978. Mange hadde her allerede avtaler som sikret full lønn under sykdom, men blant arbeiderne var det vanlig med tre ubetalte karensdager.  På denne tiden var det tverrpolitisk enighet om å få innført dette. Nå som Norge har blitt rikere og sykefraværet omtrent det samme er den tverrpolitiske enigheten borte og sykelønnsordningen blir utfordret. LO vil fortsette kampen for at folk skal få lønn - også under sykdom.

2.desember: Når ble fedrepermisjon innført i Norge, og av hvem?

Svar: Fedrekvoten ble innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1. april 1993 og var opprinnelig på fire uker. Er du heldig så har kanskje tariffavtalen din noen bedre betingelser. For eksempel så har mange to uker med betalt fødselspermisjon.

3. Desember Hvilket ord mangler fra arbeidsmiljølovens formålsparagraf? "a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en _______________ og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet

Svar 3.desember Helsefremmende var det maglende ord. Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.  

4. Desember: Når fikk kvinner stemmerett i Norge?

Svar 4. Desember: I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene. Viste du at LO medlemmer er blant de flinkeste til å bruke stemmeretten? 

5.Desember: Det er noen velkjente datoer i vår historie. Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887, Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon i 1899. Men, hvilket år ble den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgivere opprettet?

Svar 5 desember: kommer senere