Informativt kurs om diskriminering i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Informativt kurs om diskriminering i arbeidslivet

Tirsdag 19. november ble det arrangert et informativt kurs om diskriminering i arbeidslivet.

Foto: Norsk Folkehjelp

Den 19. november arrangerte LO Viken Oslo's Familie- og likestillingspolitisk utvalg sitt første kurs sammen. Kurset ble holdt på Sørmarka Konferansehotell.

I løpet av kurset skulle deltagerne lære om disse punktene:
-Diskrimineringsgrunnlagene
-Indirekte og direkte diskriminering
-Å gjøre en diskrimineringsvurdering
-Holdninger og fordommer
-Hvordan håndtere diskrimineringssaker?
-Rekruttering

Det var bra deltagelse og flertallet av kursdeltakerne var menn, noe som er veldig positivt. 

Dersom din fagforening eller forbund skulle ønske et slikt kurs er det mulig å ta kontakt med Camilla Lillevold-Øverås fra Norsk Folkehjelp på:
E-post: camillal@npaid.org 
TLF: 481 99 004