Informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet

Nå før sommeren tilbyr vi digitale forelesninger på teams eller andre plattformer og kan tilpasse tidsbruken etter dere.

Vi  tilbyr med dette å gi klassevis informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Mange elever er i kontakt med arbeidslivet ved siden av skolegangen, samt at alles mål er å komme i kontakt med arbeidslivet før eller siden.  derfor er det er viktig at elever får informasjon om sine rettigheter og plikter og hvordan arbeidslivets spilleregler er. 

 

Vår informasjon vil blant annet ta for seg arbeidslivets oppbygging og virkemåte, samt arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Der det er av interesse vil vi også fokusere på lærlingenes rettigheter og plikter, samt jobbsøking. 

 

Nå før sommeren tilbyr vi digitale forelesninger på teams eller andre plattformer og kan tilpasse tidsbruken etter dere.  våre foredrag er svært populære hos elever og studenter, men vi håper vi skal kunne si ja til flest mulig. Ta derfor raskt kontakt med oss. Kontaktinfoen vår finner du her. 
 

Vi håper dere finner tilbudet interessant, og vi ber dere som ønsker en slik orientering å ta kontakt med oss så tidlig som mulig for å avtale.  Tilbakemelding og spørsmål kan rettes til vikenoslo@lo.no eller ta direkte kontakt med en av oss.