Hvem fortjener årets IA-pris?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvem fortjener årets IA-pris?

Du/dere inviteres til å komme med forslag til kandidater som bør få IA-prisen 2019.

Prisen vil bli delt ut på HMS-konferansen 16.oktober 2019 på Quality Hotel Sarpsborg. Forslag sendes på e-mail til: elise.johannessen@nav.no innen 31.8.2019. Forslagene skal begrunnes, og vi ber deg benytte vedlagte matrise.

Statutter IA-pris i Østfold

Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn.

Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, og at mange tar et stort samfunnsansvar ved å bidra til integrering og inkludering i arbeidslivet.

IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg i arbeidet med IA.
Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter:

- IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten
- Forebygger og reduserer sykefraværet
- Inkluderer flere personer med nedsatt funksjonsevne
- Tilrettelegger for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig
- Reduserer frafall fra arbeidslivet for personer i yrkesaktiv alder
- Fremstår som «IA-fyrtårn».

IA-prisen kan deles ut til enkeltpersoner som i kraft av sitt virke og sin måte å utøve det på, over tid har bidratt vesentlig for IA-virksomhetene på de samme punktene.

- Forslagsrett har IA-rådgivere, partene og andre som jobber med IA.
  Forslag må være innkommet til elise.johannessen@nav innen fastsatt        årlig frist – i år 31.8.2019.
- NAV Østfold Arbeidslivssenter er sekretariat for prisen.
- Prisvinner/ere utpekes av egen komite som er representant fra NHO, LO,      KS, Unio og NAV Arbeidslivssenter.
- Prisen deles vanligvis ut på HMS-dagen i oktober hvert år.
- Prisen består av diplom, bilde samt blomster.