Husk å sende inn årsmøterapporter!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Husk å sende inn årsmøterapporter!

Informasjon til fagforeninger.

Nå nærmer vi oss tidspunktet for årsmøter i fagforeningene og det er viktig at dere sender oss årsmøterapporten umiddelbart etter årsmøtet.

LOs regionkonkontor i Viken Oslo bistår fagforeningene og LOs lokalorganisasjoner å få inn riktig kontaktinformasjon og medlemstall. Vi ber dere være nøye med utfyllingen, slik at vi får de korrekte opplysninger om deres fagforening/avdeling. Det er viktig at alle fagforeninger sender inn årsmøterapporten for å motta informasjon fra sin(e) lokalorganisasjoner og LO fellesskapet. Medlemstall er også grunnlaget for kontingenten til dekking av LOs lokalorganisasjoner som er sammenslutninger av fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner.

Etter lokalorganisasjonenes vedtekter skal alle fagforeninger/avdelinger tilsluttet et LO-forbund innenfor lokalorganisasjonens virkeområde stå som medlemmer. Til dekning av lokalorganisasjonens utgifter utliknes en kontingent på de tilsluttede fagforeninger/ avdelinger som fastsettes av årsmøtet.

I Viken Oslo er det 14 lokalorganisasjoner som er: LO i Fredrikstad, LO i Sarpsborg, LO i Moss og omegn, LO i Halden, LO i Indre Østfold, LO i Hallingdal og Ringerike, LO i Drammen og omegn, LO i Kongsberg og Numedal, LO i Buskerud Midtfylket, LO i Follo, LO i Asker og Bærum, LO i Oslo, LO på Øvre Romerike og LO på Nedre Romerike.

Det som er viktig å merke seg er at forbundenes representasjon ift. yrkesaktive medlemsmasse som er registrert i LOrgnett, gir grunnlaget for representasjon til LOs regionkonferanser. Derfor er det viktig at dere oppgir nøyaktig oversikt over aktive medlemmer når dere melder inn dette til oss. For å presisere så er LOrgnett vårt organisasjonssystem og det er vi på LOs regionkontor som innehar ansvaret for å ajourføre antall medlemmer etter informasjon fra dere.

Det som er viktig med fagforeninger som har medlemmer fordelt over flere fylker eller kommuner innen samme fylke er at dere må betale hver og en faktura hver for seg. Hver faktura er knyttet opp til kid nr.

Fakturaen vil bli tilsendt epostadressen til fagforeningen eller kasserer. For framtidig fakturering vil vi oppfordrer dere til å benytte dere av autogiro, også for å slippe gebyrer. Dette opprettes enkelt i nettbankene, eller ta kontakt med banken hvor dere har deres kundeforhold.

Ønsker dere lykke til med gjennomføringen av årsmøtet og bruk skjemaet dere finner i bunn av saken. Der står alle de opplysninger oppført slik vi ønsker.

Ferdig utfylte skjemaer kan sendes på e-post til vikenoslo@lo.no

Har dere noen spørsmål så kan dere kontakte:
Astrid Gjertsen
E-post: astrid.gjertsen@lo.no
Telefon: 90 47 80 71

Skjema for årsmøterapporter finner du HER